BDM Žalosna – potpuni oprost za članove ZKK

Spasenjskom otajstvu Kristova otkupljenja sv. Gašpar del Bufalo uvijek je pridruživao i sudjelovanje Presvete Djevice kao “Majke i Svećenice”. Ona je “s blagom pobožnoću dala vlastitog Sina za nas”.

Pobožnost sv. Marije De Mattias Žalosnoj Gospi jasno je vidljiva iz njezinih pisama i svjedočanstava njezinih suradnica; intenzivna je i usko povezana s pobožnošću prema Isusu Kristu raspetom, dragocjenom križu i Krvi Novoga Saveza.

Trinaesti vrhovni sabor Klanjateljica Krvi Kristove, 1979. godine, donio je odluku da se 15. rujna u Družbi slavi Blažena Djevica Marija Žalosna, pod nazivom “Žena Novoga saveza”. U njoj Klanjateljice Krvi Kristove promatraju autentični model žene posvećene Bogu i braći i sestrama, po potpunom prianjanju uz osobu i spasenjsko djelo Krista, Sina Božjega i Sina Djevičina.

Danas članovi Misionari, Klanjateljice i članovi ZKK

mogu dobiti potpuni oprost,

uz uobičajene uvjete koje traži Crkva!

Ženo Novoga saveza, moli za nas!