7 Misionara milosrđa iz naše Družbe…

Prije nekoliko dana, papa Franjo izabrao je 7 naših misionara kao Misionari milosrđa, u ovoj Jubilarnoj godini milosrđa!

Papa Franjo početkom ove Jubilarne godine otvorio je Sveta vrata u bazilici sv. Petra, u Rimu. Isto tako, Misionari Njemačke provincije, u svetištu “Maria Hilfe” također su otvorili Sveta vrata te se od tada stavili na službu vjerničkom puku. Od početka ove Jubilarne godine, svi naši Misionari, u svojim pokrajinama, mjestima, župama i institucijama, služe narodu i nastoje im približiti Božje milosrđe…

Što se tiče Misionara milosrđa koje je papa Franjo izabrao među našom subraćom u Družbi, donosimo samo njihova imena: p. Giovanni Francilia (Talijanska provincija), p. John Wolf (Kansas City provincija), zatim p.  Steve Dos Santos, p. Timothy Knepper, p. George “Yuri” Kuzara, p. Jayababu Nuthulapati i p. Kevin Scalf (Provincija Cincinnati).

Neka ih Gospodin vodi i neka se u njima i po njima proslavljuje!