Kruh i voda
31. srpnja: Euharistijska predaja

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Euharistijska predaja

Ova se hrana kod nas zove euharistija, od koje nikomu drugomu nije dopušteno biti dionikom osim onomu koji vjeruje da su istinite stvari koje učimo. Doista, mi ju ne uzimamo kao običan kruh niti kao obično pilo, nego, kako Isus Krist naš Spasitelj, utjelovivši se po Riječi Božjoj, imaše i tijelo i krv za naše spasenje (usp. Iv 6,53-56), tako shvatismo da je i tijelo i krv onoga Isusa utjelovljenoga također hrana koja je postala euharistija, po molitvi koja sadrži same njegove riječi, od koje hrane se naša krv i naša tijela hrane radi suobličenja. Doista apostoli, u Sjećanjima koja dolaze od njih i koja se zovu Evanđelja, predadoše da je tako bilo naređeno: nakon što je uzeo kruh i nakon što je zahvalio, Isus reče: Ovo činite meni na spomen; ovo je tijelo moje; i nakon što je jednako tako uzeo kalež i zahvalio, reče: Ovo je krv moja (Lk 22,19-20 i par.); i dade to samo njima.

Sv. Justin mučenik

Apologia 1, 66, 1-3 (W 190)

 

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)