28. srpanj: KRV KRISTOVA I PLOD STRPLJIVOSTI

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći. (Heb 2, 14-18)

Jedna od najljepših karakteristika ljubavi je strpljivost. Koji ljubi zna dati vrijeme za ljubljenoga, zna poštovati njegovo vrijeme, zna se nadati u darovanom vremenu. Tako nas je Isus ljubio. On se nije žurio da nas vidi promijenjenima ili obraćenima. Znao je biti suputnik svakomu i znao je iskoristiti prikladno vrijeme. Njegova strpljivost je proistekla iz iskustva: Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći. Svaki dan koji nam je darovan je ispit strpljivosti koju Bog ima s nama. Ako si to osvijestimo možemo s psalmistom reći: Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. (Ps 90, 12) Stoga što smo iskusili strpljivost Kristove ljubavi, možemo zauzvrat ljubiti u strpljivosti.

Krv Isusova nas poziva na svjedočanstvo Njegove prisutnosti, da budemo živa arka marginaliziranima i ugnjetavanima kojih je ljubav Božja svjesna. Nikada nisu sami jer je Bog uz njih. Naš hodočasnički Bog žudi biti s patnicima, s odbačenima na rubovima društva i s onima čiji su životi ugroženi. Njima pokazuje Svoju ljubav i brižnost po našoj misionarskoj prisutnosti. Budimo s ljudima pokazujući im kako njihovo hodočašće nije lutanje bez cilja već put mnogih koji su njime prošli. Budimo im znak. Dionici smo Novoga Saveza, zapečaćenog Jaganjčevom Krvlju. (B. Fischer, CPPS)