23. srpanj: KRV KRISTOVA I PLOD UZDRŽLJIVOSTI

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. (Iv 15, 1-8)

Razlika između dara Duha Svetoga i ploda Duha Svetoga je u tome što dar prethodi i čini mogućim neki čin, dok je plod jednostavno posljedica nekog čina. Za jednu lozu biljni sok je dar samog debla trsa, a ono kao posljedicu donosi rod-plod.

Koji se dopušta dodirnuti Kristovom Krvi, biti od Njega ljubljen, kao posljedicu uspjet će pobijediti samoga sebe. Uspijeva, u doslovnom smislu riječi, ići protiv samoga sebe. Ima slobodu samome sebi reći „Da” i „Ne”. Onaj koji ne vlada sobom, nadvladan je. Onaj koji je nadvladan, nije slobodan. A onaj koji nije slobodan, nikad u potpunosti nije sretan. Gospodin nas ne potiče da vladamo sobom onom snagom koja se jednostavno temelji na našoj snazi volje, nego onom koja se temelji na iskustvu Njegove Ljubavi. Ako sebi dopuštaš biti od Njega ljubljen, osjetit ćeš kako u tebi raste jedna snaga kojom ćeš činiti nešto što sam od sebe nisi sposoban činiti.

Trebam priznati, ono što posjedujem u svojoj ograničenosti koristim za ono veliko dobro: to je Cijena našega otkupljenja, ovo je razlog moga povjerenja u moje spasenje. Toj duhovnosti želim posvetiti cijeli svoj život. (Iz Pisama sv. Gašpara del Bufala)