Archives August 2021

Izvanjski običaju – nutarnji odraz čežnje za Bogom

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu B

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mk 7, 1-8.14-15.21.23

Isus ispravlja bolesnu i iskrivljenu pobožnost koja u vidljiva u ponašanju farizeja i pismoznanaca. Oni napadaju Kristove učenike što blaguju, a da prethodno nisu oprali ruke. Ovdje je naglasak na obrednoj čistoći, a ne na higijeni.

Tijekom vremena razvijala se tradicija iz koje je židovski narod preuzeo jako puno običaja koji su s vremenom postali (po mišljenju mnogih) jednako važni kao i Zapovijedi. No, oni su isključivo plod ljudske predaje. Mnogi koji su se smatrali pravim vjernicima bili su usredotočeni samo na obdržavanje ovih sitničavih propisa koje je izmislio čovjek,
a zanemarili su istinito štovanje Jahve koje se sastoji u vršenju njegovih zapovijedi.

Isus ispravlja ovaj devijantni stav. Citirajući proroka Izaiju, Isus govori o i pokazuje smisao istinske pobožnosti čiji vanjski izričaji moraju proizlaziti iz čovjekove nutrine:

Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene.

Nisu dovoljne isprazne riječi molitava, puko izvanjsko vršenje vjerskih običaja i sudjelovanje u obredima. Istinsku pobožnost mora pratiti nutarnje raspoloženje srca koje traži nadasve izvršenje Božje volje sadržane u Gospodnjoj Riječi i njegovim zapovijedima.

Nerijetko je i ponašanje suvremenih kršćana identično vladanju farizeja i pismoznanaca o kojima slušamo u današnjem odlomku. Ističu važnost posta, različitih crkvenih pobožnosti, sudjelovanje na sv. Misi nedjeljom. S
druge pak strane oštro kritiziraju sve one koji tako ne čine.

U međuljudskim su odnosima, obiteljskim ili susjedskim, jako konfliktni i nemogući za zajednički suživot. Sebi dopuštaju ozbiljne etičke i moralne prijestupe kao što su: krađa, bračna nevjera, nepravedno ophođenje prema bližnjima, laž… Naravno da ne smijemo zanemariti izvanjske vjerske običaje i pobožnosti, ali one moraju biti odraz nutarnje čežnje i težnje za vršenjem volje Božje.

A moj stav?

Je li moja pobožnost zdrava?

Zamolit ću Isusa da mi pomogne otkriti ono što je u njoj iskrivljeno i popraviti to.

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Duhovna obnova za članove ZKK i animatore, 22.-24. listopada 2021.

Voditelj: p. Willy Klein, CPPS

Više informacija na plakatu:

Mjesto održavanja:

Centar pomirenja
Prozorska 167
Prozorje
10360 DUGO SELO

Sedmi “Slet” ZKK u Međugorju, 25. RUJNA 2021.

Subota, 25. rujna 2021.

Više informacija na plakatu….

Klikni na sliku za više informacija

Potrebne su prijave! – pogledajte na plakatu.

I danas ima onih koji bi rado promijenili evanđeoske zahtjeve

Dvadeset prva nedjelja kroz godinu B

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 6, 60-69

U nedjeljnom ciklusu čitanja nastavlja se euharistijska tema, tema blagovanja Tijela i Krvi Kristove. Dok je prethodno Isusovo naučavanje bilo upućeno pismoznancima i farizejima i nerazumijevanje dolazilo s njihove strane, sada neshvaćanje dolazi od Isusovih učenika, od onih koji su s njim dijelili svakodnevicu.

Isus nailazi na poteškoće i različite nesporazume među onima u njegovu najužem okruženju. Iako se nerazumijevanje odnosi prvenstveno na govor o Euharistiji, sv. Ivan evanđelist daje do znanja da njegovi suputnici, oni koji ga slijede, ne shvaćaju Isusov nauk, upute i zahtjeve ni u drugim stvarima. Tvrda je to besjeda – govore ljudi koji vjeruju. Teški su Isusovi zahtjevi, teška je ova vjera… No, Isus ostavlja slobodu, ne prisiljava nikoga da ga slijedi, ali ni ne ublažava svoj nauk i zahtjeve, kategorički i jasno postavlja stvari. Ako nekome ne odgovara i ako ne razumije, može otići u svakom trenutku, ne mora biti vjernik.

I danas ne nedostaje ljudi u vjerničkim krugovima koji bi rado promijenili evanđeoske zahtjeve, prilagodili ih „sadašnjem vremenu“ i „ublažili“. Evanđeoski nauk, njegove zapovijedi i odredbe vrijede i danas kao i prije dvije tisuće godina i usprkos tome što ih mnogi današnji ljudi ne razumiju i groze ih se.

Isus i današnjem čovjeku ostavlja slobodu: ako želiš možeš otići, ali ne pokušavaj na silu mijenjati i reformirati Crkvu, prilagođavajući ju svojim potrebama i prohtjevima. Apostol Petar je ispravno reagirao u ovoj situaciji i na ponuđeni izbor odgovara: Gospodine, kome da idemo?

Ti imaš riječi života vječnoga! Ako doista želiš postići život vječni iskreno želiš biti kršćanin i tražiš jedinu i sigurnu istinu, onda, makar i ne razumio u potpunosti evanđeoske zahtjeve, ponavljaj sa sv. Petrom: I ja vjerujem i znam – ti si Svetac Božji.

Način budemo pristupali svome zemaljskom postojanju onda ćemo biti oni razumni sluge koji će biti spremni u bilo koje doba otvoriti vrata svome Gospodinu.

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

“Blažena ti što povjerova…”

Uznesenje BDM – Velika Gospa

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 1, 39-56

Elizabeta u riječima koje izgovara – Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina – podsjeća na istinu o Mariji kao uzoru i učiteljici vjere. I svi slijedeći naraštaji Kristovih učenika, pa tako i mi, trebaju tako pristupati Božjoj Riječi.

Onaj tko sluša Božju Riječ ne smije zatvarati, nego treba otvarati svoje srce Istini i vjerovati Božjoj Riječi više nego ljudskoj.

Marija nam pokazuje najispravniji odnos prema Božjoj Riječi i što izvire iz toga odnosa. U Mariji je Riječ postala Tijelom, postala je Isus. Isto tako i u nama: svaka Božja Riječ koju s vjerom prihvatimo može dati život, spasenje, mudrost, mir i snagu.

I dok razmišljamo o današnjem Evanđelju, zapitajmo se: čitam li i kako Sveto Pismo?

Prihvaćam li s vjerom Riječi koje mi Gospodin govori?

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Vjerujem li u Isusa prisutnog u sakramentima Crkve?

Devetnaesta nedjelja kroz godinu B

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 6, 41-52

Pobožni su Izraelci dobro razumjeli značenje i simboliku kruha. Hod kroz pustinju do Obećane zemlje naučio ih je da cijene ovu hranu.

Puno vjekova kasnije, Bog je Izraelcima u Isusu Kristu u potpunosti objavio Kruh koji jest Sin Božji. No, nije to onaj isti materijalni kruh, premda se pod tim prilikama pojavljuje, nego je to Božanski Kruh koji taži glad i svaku čovjekovu želju, dajući mu život vječni.

Isus je Osoba s kojom se može stupiti u odnos: Ja sam kruh koji je s neba sišao. Farizejima su te riječi bile hula premda su vidjeli znak/čudo umnažanja kruha. Oni mrmljaju, gunđaju. Kroz ovu „krivu molitvu” (mrmljanje) njihovo srce biva zatrovano mržnjom prema Isusu. Nutarnji stav farizeja utječe na njihovu odluku neprihvaćanja Krista – Kruha Živog koji je s neba sišao.

I mi danas za vrijeme svake Euharistije stojimo pred otajstvom Kruha koje nam otkrivaju riječi života. Isus, na primjer, Poljacima u nekoliko posljednjih godina daje euharistijska čuda, uvjeravajući nas tako u svoju stvarnu prisutnost pod
euharistijskim prilikama. Euharistijska čuda su prisutna, također, i u cijelom svijtu.

Zamolimo Gospodina da u nama probudi živu želju često sudjelovati u Euharistiji i blagovati od ovoga Kruha.

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Molitvenog programa u četvrtak, 12. 08. 2021., u Zagrebu neće se održati

Uobičajeni molitveni program na čast predragocjene Krvi Kristove u Zagrebu (Mlinovi)

kojeg imamo svakog četvrtka,

sada, 12. kolovoza 2021., neće biti!

Nakon toga nastavljamo s našim molitvenim programom!

Božji blagoslov!

Vaši Misionari

Isus je naš kruh s Neba

Osamnaesta nedjelja kroz godinu B

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 6, 24-35

Širi kontekst današnjeg evanđeoskog odlomka, čija je radnja smještena u Galileju pokraj Genezaretskog jezera, jest čudo kada Isus nahrani pet tisuća ljudi koji su krenuli za njim u pust kraj te njegov hod po vodi. Nakon tih događaja ljudi traže Isusa i njegove učenike, jer se glas o njemu raširio po čitavom onom kraju. Moguće je da traže vođu koji će riješiti njihove trenutne probleme. Isus ulazi u razgovor s njima i današnji odlomak jest dio toga razgovora. Gospodin govori da je On sam kruh s neba (usp. Iv 6, 22-40). U sljedećim će odlomcima iznijeti nauk o Euharistiji.

Isus govori mnoštvu koje ide za njim i traži ga: Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni. Čovjek, pa i ovaj današnji, ponekad zaboravlja na vječnost i stalo mu je samo da riješi svoje tekuće probleme. Međutim, Bogu je stalo do vjere u Krista i da čovjek usmjeri svoj život na onaj krajnji cilj, a to je da sebi osigura
vječnu sreću.

Isus je Bog od Boga. On je jedina Osoba koja je bila u nebu. Došao je na zemlju da nam kaže kako da i mi tamo dođemo. To je njegova misija. Isus govori da je donio poruku Boga Oca i da izvršava njegova djela. No, ljudi traže znakove, spektakularna čudesa, žele da ih se nahrani, da im se daje besplatno mana s neba (kao što su dobivali Izraelci dok su boravili u pustinji izlazeći iz Egipta).

Isus, slično kao što je Samarijanki kraj zdenca objasnio da voda koju on daje postaje u čovjeku obilan izvor vode koja struji u život vječni (Iv 4, 15), tako i ovdje objašnjava da je On pravi kruh s neba koji daje život svijetu.

Gospodine Isuse, dolazimo k Tebi jer je u Tebi izvor životni i u Tvojoj svjetlosti pronalazimo smisao svoga postojanja..

Brini se za naše potrebe, ali nadasve daj nam dar vjere, vodi nas k sebi da bismo prihvaćajući Tebe, kao kruh s neba i njime okrijepljeni stigli do vječne sreće.

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr