Archives February 2020

RADIKALNO ŽIVJETI EVANĐELJE

Sedma nedjelja kroz godinu

Za što molim?
Za snagu volje i hrabrost srca da mi Evanđelje bude putokaz.

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 5, 38-48

Zamislit ću mnoštvo koje sluša Isusov nauk. Oni uočavaju da On progovara s velikom snagom, koju nisu susretali kod pismoznanaca.

Zastat ću malo dulje nad svakom Isusovom rečenicom o pravu na odmazdu (rr. 38-42). Koji se osjećaji u meni javljaju na ove evanđeoske opomene koje kažu da na zlo treba odgovarati dobrom? Povjerit ću Isusu svoje misli i osjećaje.

Vratit ću se još jednom tekstu evanđelja i pročitati ga u obliku molitvenog zahtjeva. Zamolit ću Isusa da mi pomogne prihvatiti Njegove riječi, posebno one koje u meni bude otpor i neshvaćanje.

“Čuli ste…” (r. 43). Isus osvještava učenike da su njihovi um i srce neprestano pod utjecajem onoga što čuju: voljeti prijatelje, mrziti neprijatelje. Što danas najčešće čujemo na ovu temu? Na koji način to utječe na moje razmišljanje i postupke?

“Ljubite svoje neprijatelje” (r. 44). Najprije moram priznati pred Njim i pred sobom da je u mom životu prisutan i osjećaj mržnje. Skrivanje tog osjećaja može samo produbiti neprijateljstvo. Ako iznutra progovaraju, pokušat ću ih izgovoriti pred Isusom.

Stat ću pred Oca sa svojom izranjenošću i osjećajem nanesene nepravde. Osvijestit ću si da me On poznaje do krajnjih dubina. On također poznaje moje neprijatelje i zlo koje su mi učinili. Ne prestaje ih voljeti (r. 45). Molit ću za Njegovu ljubav da izliječi moju bol i osjećaj nepravde.

Isus me upozorava da svoju dobrotu ne ograničim samo na odabrane ljude (rr. 46-48). Postoje li u mom životu ljudi koje ne puštam k sebi? Ovih ću se dana češće moliti za iscjeljenje mojih najtežih odnosa: “Oče, iscijeli moje srce!”.

(Izvor: Živjeti Evanđelje, sv. I., Zagreb, Prosinac 2019.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Smisao zapovijedi

Šesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 5, 17-37

Držanje Zakona!
Isus najvjerojatnije odgovara na nečije pitanje. To se vidi iz načina i tona kojim Isus objašnjava postojeći Zakon. Kao što već znamo s Isusom je na svijet došao novi zakon – Zakon Ljubavi. Mudar je onaj čovjek koji ga je prepoznao i odlučio živjeti po njemu. Većini pismoznanaca i farizeja Isusov
pristup Zakonu i propisima bio je neprihvatljiv.

Isus nam skreće pozornost na samu bit držanja ovog Zakona i njegovo ispravno shvaćanje, jer se ne radi samo o „slovu“ Zakona. Svaka Božja zapovijed služi čovjekovu dobru, ona je dar i znak Božje ljubavi i njegove očinske brige prema nama. One su putokaz na našem životnom putu da ne bismo zalutali i ranili sebe i druge svojim krivim ponašanjem i svojim grijehom. Prema zapovijedima ne možemo pristupiti selektivno i tumačiti ih po svome, onako kako to nama odgovara.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Jesam li drugima primjer kršćanina?

Peta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 5, 13-16

Što je sol?

Jednostavno pitanje koje traži i jednostavan odgovor. Sol daje okus svakoj hrani kojom se čovjek krijepi i neophodna je za organizam. Kao što sol daje okus hrani tako i vjera daje smisao ljudskomu životu. Isus, u današnjoj riječ upućenoj učenicima, dakle svakome od nas, pokazuje da naš život treba biti prožet vjerom i da ona treba biti vidljiva. To nas treba obilježavati i po tome se trebamo „razlikovati“.

Drugačije će biti ako se budemo samo nazivali imenom „kršćanin“ – Kristov učenik, a ne budemo živjeli Evanđelje. Tada ćemo izgubiti okus (kao ova sol) i smisao života i ono što s time ide, bit ćemo prezreni i pogaženi.

Upravo onako kako to Isus nagoviješta. Življenje Evanđelja rasvjetljava tmine, to je svjetlo koje raspršuje mrak, osvjetljava put onome koji njime hodi, ali i svima onima koji idu pokraj, iza, ispred mene, koje obilazim.

Treba živjeti tako da i drugi zažele hvaliti Boga koji je izvor toga svjetla u tebi, koji je put tvoga spasenja.

Radujem li se i hvalim li Boga što idem putem Evanđelja?

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr

Na današnji dan: sv. Marija de Mattias

Na današnji dan Klanjateljice Krvi Kristove slave
svetkovinu svoje utemeljiteljice,
sv. Marije de Mattias.

Svi članovi Zajednice Krvi Kristove, Družbe Klanjateljica i
Družbe Misionara Krvi Kristove, mogu zadobiti potpuni oprost uz ispunjavanje uobičajeih uvjeta.

“Slavimo Mariju De Mattias, hrabru ženu, neumornu radnicu, ogledalo kršćanskih kreposti, ures Crkve, utemeljiteljice Družbe Klanjateljica Krvi Kristove. Ona živi i živjet će vječno u zajedništvu pravednika, u kraljevstvu blaženika, pobjednica svijeta i smrti… Ona živi i živjet će vječno jer Bog ju je želio svu za sebe i ona je željela biti sva Božja…

Izabrao je Mariju De Mattias, učinio ju je dionicom svoje posebne zaštite i udijelio joj potrebne darove za ovo teško i mukotrpno poslanje. Darovao joj je veliko srce, otvoreno i osjetljivo za djelovanje milosti, energičan i hrabar duh, anđeosku čistoću življenja.

Presveta Djevica poučavala ju je u tišini srca, prekoravala je za taštinu, pokazujući joj svoga Sina i njegovu želju da bude ljubljen od svih duša koje je On otkupio svojom predragocjenom Krvlju; pokazivala joj je Križ i Kalvariju te ju pozivala da se uspne.

Tako je malo pomalo milost oblikovala njezinu dušu, koja će kasnije odgajati mnoge redovnice i druge žene koje će joj Gospodin povjeravati…

Za sebe je ostavljala gorčinu, a drugima davala svu toplinu koju je mogla dati. Njezino je nastojanje uvijek bilo usmjereno na slavu Božju i dobro bližnjega. Nikada nije mislila na sebe; njezini su dani bili posvećeni Bogu i živjela je samo kako bi njemu ugodila.”

(Iz: Pogrebnog govora s. B. Ivana Merlinija, CPPS,
duhovnog pratitelja Marije De Mattias)

Blagoslovljena Krv Kristova!

Isus – Svjetlo svijeta

Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 2, 22-40

Prema običaju Izraelaca, žena koja je rodila morala je četrdeset dana nakon poroda doći u Hram da se očisti. Općenito se, prema Zakonu, vjerovalo da majka rađajući dijete postaje „nečista“. Zbog toga je morala u Hramu prinijeti žrtvu za očišćenje svoje duše. Ujedno su majke tom prigodom Bogu prikazivale svoje sinove prvorođence. Mariji ovo čišćenje nije bilo potrebno jer ju je sam Bog obdario čistoćom bez ikakve mrlje i očuvao od ljage istočnoga grijeha od trenutka njenoga začeća.

Isusu također nije bilo potrebno očišćenje niti ga je trebalo prikazivati Bogu. On je, kao Sin Božji, u potpunosti pripadao Bogu Ocu i od trenutka utjelovljenja i od početaka svijeta. Usprkos tome, Marija se dobrovoljno podvrgnula propisima Zakona i prinijela žrtvu za očišćenje. Uistinu je prekrasna ova, kako Marijina tako i Isusova, gesta poniznosti i poslušnosti Bogu Ocu! U ovom prizoru Gospodinova prikazanja u Hramu ponovno se javlja slika svjetlosti koja upućuje na Gospodina.

Kao što su se prorok Izaija i drugi starozavjetni proroci odnosili prema ovom simbolu/znaku tako isto će činiti i autori Novog Zavjeta i crkveni oci.
Isus je Svijetlo svijeta i on sam za sebe tako kaže. I samo je on u stanju raspršiti tmine svijeta i tamu našega srca. Samo je on naš istinski život i uskrsnuće, naš mir i snaga, naša pobjeda i naša sigurna nada.

Zamolimo Mariju da nam pomogne biti uvijek blizu njenoga Sina Isusa Krista koji rasvjetljava naš život.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr