Archives July 2016

3. srpanj: Miješanje vina s vodom

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Miješanje vina s vodom

Da se to vino Krvi Kristove treba miješati s vodom, Gospodin pokazuje ne samo poukom, nego također i samim karakterom svoje muke: iz njegova boka, nakon udarca kopljem poteče krv i voda (Iv 19, 34); kako unaprijed, mnogo vremena prije, najavljuje i prorok govoreći: udari u hrid i voda poteče (Ps 78, 20); (usp. Izl 17, 6), i apostol: A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist (1 Kor 10, 4). Pili su, kaže, iz stijene koja ih je pratila. Vidiš, ako je netko pio od milosti Kristove, prati ga milosrđe Kristovo.

Sv. Euzebije Galikanski

Raccolta di Omelie, 17,6,6 (CCL 101, 203)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

Svaki dan tragovima Kristove Krvi: Blagdan ljubavi

1. srpnja: Svetkovina Predragocjene Kristove Krvi

Blagdan ljubavi

   Evo nam blagdana božanske Krvi. Kakav li je to blagdan ljubavi prema Kristu! Gledati Krista kako mu Krv curi oruđe je vjere da se učini veliko dobro za vječno spasenje nas i naših bližnjih, moleći posebno za dobro svetih misija i apostolskih djela koja se promiču po katoličkom svijetu.

   Raspeti je za nas mistično drvo spasenja. Blažena ona duša koja stoji u sjeni toga stabla i odlazi od njega sabirući plodove svetosti i raja. Ujedno je to i knjiga u kojoj se čita ljubav Boga otkupitelja. Na posljetku, to je oružje protiv zloduha postajući ujedno stube do raja.

   To su osjećaji koje trebamo gajiti povodom ove presvete svetkovine.

Sv. Gašpar del Bufalo

Lettere, 1188 (Epistolario, II, Rim, 1987., 368 [1825])

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003., 215)