Archives July 2016

Kruh i voda
31. srpnja: Euharistijska predaja

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Euharistijska predaja

Ova se hrana kod nas zove euharistija, od koje nikomu drugomu nije dopušteno biti dionikom osim onomu koji vjeruje da su istinite stvari koje učimo. Doista, mi ju ne uzimamo kao običan kruh niti kao obično pilo, nego, kako Isus Krist naš Spasitelj, utjelovivši se po Riječi Božjoj, imaše i tijelo i krv za naše spasenje (usp. Iv 6,53-56), tako shvatismo da je i tijelo i krv onoga Isusa utjelovljenoga također hrana koja je postala euharistija, po molitvi koja sadrži same njegove riječi, od koje hrane se naša krv i naša tijela hrane radi suobličenja. Doista apostoli, u Sjećanjima koja dolaze od njih i koja se zovu Evanđelja, predadoše da je tako bilo naređeno: nakon što je uzeo kruh i nakon što je zahvalio, Isus reče: Ovo činite meni na spomen; ovo je tijelo moje; i nakon što je jednako tako uzeo kalež i zahvalio, reče: Ovo je krv moja (Lk 22,19-20 i par.); i dade to samo njima.

Sv. Justin mučenik

Apologia 1, 66, 1-3 (W 190)

 

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

30. srpnja: Novost u Kristu

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Novost u Kristu

Gospodin nadoda govoreći: Nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo (Mt 9,16). Govori o opravi staroga Zakona istrošenoj židovskom revnošću, pokvarenoj značenjima, sektama i ostarjeloj od nečistih djela; zove sirovim suknom ruho evanđelja. No, pod suknom shvati ne neki odrezan dio, nego početak tkanja. Tada se doista prvi put tkala kraljevska halja ruha od vune Krista, od vune koju davaše jaganjac, Jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta (Iv 1,29). Tkala se, potom, kraljevska odjeća koju će krv muke obojiti grimiznim sjajem.

Ispravno je, dakle, Krist zabranjivao staviti to novo sukno na židovsku starinu, kako rupa ne bi postala gora u slučaju da kršćanska novina razdere židovsku starinu.

Sv. Petar Krizolog

Omelie, 31, 4 (CCL 24, 180)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

29. srpnja: Posvetna snaga – tijelo i krv Kristova

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Posvetna snaga – tijelo i krv Kristova

Svećenik, jačim glasom. I on sam, proževši ga i posvećujući, neka doista učini ovaj kruh svetim i posvećujućim tijelom; tijelom koje čisti i pomiruje; tijelom koje daje nepokvarljivost: tijelom Gospodina Boga i Spasitelja našega Isusa Krista, na otpuštenje grijeha i za život vječni onih koji ga primaju.

Puk. Amen.

Svećenik. I neka učini ovaj kalež krvlju živom i životvornom, krvlju čistom i svetom, krvlju koja čisti i posvećuje; krvlju Gospodina Boga i Spasitelja našega Isusa Krista, na otpuštenje grijeha i za život vječni onih koji ju primaju.

Sv. Ignacije Antiohijski

Liturgia di sant’ Ignazio (PG 5, 973)

 Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

28. srpnja: Posveta

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Posveta

Jačim glasom. On je za nas izvršio svu spasonosnu ekonomiju, i pokazao istinu posredstvom svoje svete muke i svoga dolaska u tijelu. U noći Pashe, u kojoj bi izdan za život i spasenje svijeta, uze kruh u svoje svete ruke, + blagoslovi ga, + razlomi i + dade svojim učenicima svetim apostolima, govoreći: Uzmite, jedite: Ovo je tijelo moje koje pripravlja vas i mnoge za otpuštenje grijeha i za život vječni.

Puk. Amen.

Svećenik. Na isti način i kalež života, + nakon što je pomiješao vino i vodu, + posveti i + dade svojim svetim učenicima govoreći: Uzmite, pijte svi: Ovo je krv moja koju dajem za život svijeta i koja vas i mnoge pripravlja za otpuštenje grijeha i za život vječni,

Puk. Amen.

Svećenik. Ovo činite meni na spomen: doista svaki put kada blagujete kruh i pijete ovaj kalež, vršit ćete spomen moje smrti i očitovati moje uskrsnuće dok ne dođem.

Puk. Tvoje smrti, itd.

Sv. Ignacije Antiohijski

Liturgia di sant’ Ignazio (PG 5, 971)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

9. srpanj: Protuotrov Predragocjene Krvi

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Protuotrov Predragocjene Krvi

Molimo Boga, našega Stvoritelja i Otkupitelja, koji je, u tijelu uzetu od Djevice, bio žrtvovan na žrtveniku križa kao divna žrtva za spasenje cijeloga svijeta; te prinese protuotrov Krvi Predragocjene da bi istjerao otrov koji je bio uliven u Adama uvjeravanjem zmije, kako bi takvom novom žrtvom bio očišćen grijeh staroga zločina te da bi smrt, koja dođe od kušanja stabla spoznaje, umrla posredstvom toga drva. Molimo da nas, koje je oslobodio pakla po stratištu toga znaka, dovede u kraljevstvo zaštitom istoga.

 

Galikanska liturgija

Sacramentario Gallicano o Libro dei Sacramenti della Chiesa Gallicana, Messa nell’ invenzione della santa croce, /Misa našašća svetoga križa, segreta (tiha molitva) (PL 72, 512)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

8. srpanj: Mir potvrđen krvlju

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Mir potvrđen Krvlju

Uistinu je dostojno i pravedno, Bože svemogući, po Kristu Gospodinu našemu. Njegovom Krvlju prolivenom potvrđen je mir na nebu i na zemlji. O, doista je dragocjen taj ugovor o miru, postavši prinosom svete Krvi: ne zlatom ni srebrom, ne draguljima ili biserima, nego Krvlju prolivenom iz boka Spasiteljeva. Krv prolivena obradovala je nebo, očistila zemlju, smutila pakao. Vidjeli su anđeli i uzradovali se; vidjeli su ljudi i uživali zbog velikoga svjetla.

 

Galikanska liturgija

Sacramentario Gallicano o Libro dei Sacramenti della Chiesa Gallicana,
Misa vazmenoga bdijenja (PL 72, 507)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

7. srpanj: Podnevna molitva

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Podnevna molitva

On je u taj sat, crven iz Edoma, s križa, haljina obojenih u Bosri, sam takoreći muljač na tome velikom tijesku, uzašao na nebo. Ususret mu dolaze anđeli i arkanđeli govoreći: „Tko je taj što uzlazi iz Bosre haljina obojenih? Onima koji te pitaju: ‘Zašto je dakle crveno tvoje odijelo?’, odgovorio si: ‘Sam sam tlačio tijesak /gazio u kaci/ i između naroda ne bi nijedan čovjek sa mnom.’“

Uistinu, o Spasitelju, uistinu je crveno tijelo tvoje zbog nas, crveno je od krvi grožđa. Doista u vinu si oprao haljinu svoju i plašt svoj u krvi od grožđa, ti koji si Bog sam, raspet za nas, kojega je stara povreda dužnosti predala u smrt, po čijoj su rani iscijeljene bezbrojne rane svih grijeha. I otkupi nas svojima, blagi Kriste raspeti, spasi nas, Bože, dobroto blaga. Ti koji zajedno s Ocem i Duhom Svetim kraljuješ u vijeke vjekova.

 

Galikanska liturgija

Antico Messale Gallicano, 20 (PL 72, 361)

 

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

6. srpanj: Tradicionalna Katolička vjera u euharistiji

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Tradicionalna katolička vjera u Euharistiju

Od iste je važnosti drugo drevno svjedočanstvo iz iste Mise nakon molitve Gospodnje: Oslobodi nas od zla, Isuse Kriste. Blagujemo tvoje tijelo raspeto za nas i pijemo Krv tvoju prolivenu za nas. Nema potrebe ovdje ni za kakvim tumačenjem. U Euharistiji blagujemo tijelo Kristovo, ne bilo koje, nego ono isto koje je bilo raspeto za nas; pijemo njegovu Krv, ne slikovitu, nego onu istu koje je bila prolivena za nas. Jednom riječju, uzimamo kruh, promijenjen u tijelo posredstvom djelatne snage Božje; pilo, preobraženo u Krv koja je potekla na križu iz boka Kristova.

 

Galikanska liturgija, lib. 1, 1,6 (PL 72, 113)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

5. srpanj: Predskazanje Crkve

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Predskazanje Crkve

S pravom slave blagdan Crkve oni koji znaju da su djeca te Crkve.

Ona je doista Majka svih vjernika.

Ona je bila pozvana nakon sinagoge, ali je bila obećana prije sinagoge.

Ona je u stvari unaprijed najavljena već u prvom čovjeku: doista, kao što je Eva bila načinjena od Adamova rebra (usp. Post 2, 22 i 1 Tim 2, 13), tako se Crkva rodila otkupljena iz tijela i rane Kristove.

Ona je, spasivši se u korablji od potopa koji potopi sve (usp. Post 7, 1 sl.), unaprijed najavila blagodat križa i otajstvo krštenja.

 

Sv. Euzebije Galikanski

Raccolta di Omelie, 47, 1, 1 (CCL 101 A, 505-556)

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)

4. srpanj: Euharistija – izvor jedinstva

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Euharistija – izvor jedinstva

Kao što se, dakle, zrna žita ne mogu razdvojiti, nakon što su stavljena zajedno prilikom pripremanja kruha, i kao što voda pomiješana s vinom ne može nazad zadobiti vlastitu bit, tako se i svi vjernici i mudraci koji znaju da su bili otkupljeni Krvlju muke Kristove, trebaju ujediniti, gotovo kao nerazdvojni udovi, sa svojom Glavom (usp. 1 Kor 12, 12, 20; Ef 4, 15), očuvanjem vjere i žarkom pobožnošću, na takav način da ne mogu biti odvojeni od njega ni voljom, ni zbog nevolje, niti zbog nekih težnji za zemaljskim pustim obećanjima te da, konačno, ne mogu biti istrgnuti iz njega ni samom smrću.

sv. Euzebije,
Raccolta di Omelie, 17, 6, 7 (CCL 101, 207)

 

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)