20. srpanj: KRV KRISTOVA I DAR JAKOSTI

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedokâ, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom.

Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha. Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. (Heb 12, 1-6)

Svi imamo iskustvo te doživljavamo, iznutra i izvana, neke sile koje nas ometaju i usporavaju naš hod. To su sile grješnih strasti, priljubljenosti uz grijeh, egoističke logike. To su sile nasilja svjetovnog mentaliteta, nasilnika, onih koji nam čine zlo.

Darom Jakosti, koji možemo doživjeti po Krvi Kristovoj, kušamo jednu silu koja nas čini otpornima na protivničke sile koje nam dolaze ususret. Tim darom možemo se usprotiviti onome što nas ometa. Kada smo najobeshrabreniji prisjetimo se riječi iz poslanice Hebrejima: Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom. Promatrajući Njegovu Krv prisjećamo se koliko se On sâm borio i opirao.

Približimo se ovome kaležu i odstupit će od nas svaka perverzna ljubav spram nedostataka, nesavršenosti, grješaka te ćemo tako steći onu razumnost duha. (Iz Pisama sv. Gašpara del Bufala)