19. srpanj: KRV KRISTOVA I DAR SAVJETA

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: „Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?” I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. A jedan od starješina reče: „Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.”I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih. On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu. A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kâda, to jest molitava svetačkih. Pjevaju oni pjesmu novu: „Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan
i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda; učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji.” (Otk 5, 1-10)

Dar Savjeta koji primamo u iskustvu Krvi Kristove dar je prosvjetljenja koji nam pomaže učiniti pravi izbor pred nekom odlukom. Vrlo nam je tajnovito razumjeti smisao našega života. Kao da se nalazimo pred nekom zatvorenom knjigom koju nitko ne zna otvoriti. Isus nam je otvorio tu knjigu i potaknuo nas da je čitamo. Nismo više nepripremljeni ljudi, nego nas je učinio otkupljenim ljudima. Bog nikada neće Svojoj djeci uskratiti dar Savjeta kada Ga za to zamole.

Duša se utapa u ovoj Krvi, tj. uranja i razara svaku svoju perverznu volju koja se često protivi svome Stvoritelju. Iz sebe izbacuje svaku egoističnu ljubav te se oblači vječnom Božjom voljom, voljom koju je okusila i pronašla u Krvi. (Iz Pisama sv. Gašpara del Bufala)