13. srpanj: KRV KRISTOVA I EUHARISTIJA

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Reče im stoga Isus: „Zaista, zaista, kažem vam:
ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.

Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni.Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.” (Iv 6, 53-58)

Kršćanstvo nije nekakvo prosvjetljenje, teološko znanje koje se napamet uči, a još manje nekakav moral koji se treba živjeti. Kršćanstvo je jedna Osoba – Isus. Stoga, kršćanstvo „bez mesa” („bez tijela”) nije kršćanstvo Isusa Krista. I zbog toga Euharistija nije nekakvo „objašnjenje“ Božje ljubavi, nego je ona sama Ljubav Božja. Gladnom čovječanstvu Bog nije objašnjavao kruh nego je dao pravi kruh koji je s neba sišao. Žednome čovječanstvu Bog nije objašnjavao vodu, nego je dao živu vodu: koja struji u život vječni. Upravo na takav konkretan način Bog je odgovorio na neograničene potrebe ljubavi ljudskoga srca, dopustivši Svome Sinu da Samoga Sebe daruje/žrtvuje kao stvarnu konkretnost te Ljubavi. No, Isus nije nekakav konkretan znak prošlosti, nego zapravo aktualnost sadašnjosti. On je tu i sada. Nastavlja se darivati kao konkretan odgovor na našu glad i žeđ za smislom, srećom i ljubavlju. Euharistija je način u kojem On nastavlja (ovjekovječuje) Svoju prisutnost te omogućava susret koji spašava. Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! (Iv 6, 53)

Predragocjena Krv Isusova se svakodnevno daruje u beskrvnoj Žrtvi koja je izvor našega dobra. (Iz Pisama sv. Gašpara del Bufala)