11. srpanj: KRV KRISTOVA I SAKRAMENTI KRŠTENJE I SV. POTVRDA

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Tko god vjeruje: „Isus je Krist“, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv;
i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga: Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga. I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
(1 Iv 5, 1-12)

Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv;
i to je troje jedno.
Ako voda pere, Krv označava (obilježava). Ako Krštenje odstranjuje s polja ono što sprječava razvitak plodova, Potvrda u nas ulijeva milosnu vatru. To se uvijek događa djelovanjem Duha Svetoga. Stoga, po Krvi Kristovoj mi bivamo pomireni, oprašta nam se, oslobađa nas se u Duhu Svetom te istovremeno, uvijek po Kristovoj Krvi, bivamo ispunjeni, izgrađeni, pokrenuti, ohrabreni, podržani. Čistiti i hrabriti dva su glagola koja se u nama ostvaruju po sakramentu Krštenja i Potvrde. Uskrsli je Onaj koji u učenike koji su zatvoreni u gornjoj sobi udahnjuje milosrđe, a istovremeno ih na Duhove tjera van iz te zatvorenosti. Svetost je dopustiti našem Krštenju da djeluje sve do ekstremnih posljedica događaja Duhova: Bit će te mi svjedoci … sve do kraja zemlje. (Dj 1, 8)

Darom Svoga Tijela i Svoje Krvi Krist uvećava u nama dar Svoga Duha, izlivena već u krštenju i kao ‘pečata’ darovana u sakramentu potvrde. (Ecclesia de Eucharistia, Ivan Pavao II.)