Sve je prilika za zajedništvo

(Ova i druge teme dio su “Škole ljubavi” koja se nalazi u starijim brojevima okružnice Živi kalež).

Cijena koju treba platiti na putu jedinstva (do zajedništva) je najčešće upravo samoća. Zdravo i stabilnu zajednicu ne stvara onaj tko na principu kompromisa i površnog osjećaja humora stvara zadovoljavajuću atmosferu. Pravo jedinstvo (zajedništvo) postaje i održava se samo zahvaljujući Bogu i Njegovim pricipima, koji su sadržani u Evanđelju. Spasitelj je uspostavio jedinstvo između neba i zemlje na križu. Krvlju križa njegova Crkva je postala sakrament jedinstva za sve ljude. Ta ista Krv želi želi biti  – u našim srcima i kroz njega i naše duševne i tjelesne rane “plaća” za zajedništvo – zajedno s našom krvlju.

Crkva stoji na temeljima mučenika ali Crkva svakodnevno može biti u zajedništvu s Kristom, u Njegovoj nazočnosti ukoliko se naša krv povezuje s Njegovom Krvlju – i to ne samo u velikim stvarima i velikim događajima nego i u bezbrojnim malim prilikama, jer sve je prilika za zajedništvo, ali nikada bez krvi: “Bez prolijevanja krvi nema oproštenja” (usp. Heb 9, 22).

Po ljubavi i autentičnom zajedništvu, te bezbrojnim životnim situacijama stvaraju se prilike za misiju, širenje Kraljevstva Božjeg, upoznavanje ljubavi Božje, poticanje ljudi da što dostojnije uzvrate na Kristovu žrtvu. Misija je produžavanje Kristova života i poslanja (upp. Iv 17, 18)  Dobro je što se ne mora nužno nositi reverenda ili redovničko odijelo. Misija je stvar svakoga bez obzira na dob, zdravlje, struku, sposobnosti…

Molitva, posao, razgovor, šutnja – sve, što je god na bilo koji način izraz ljubavi – je misija. Po ljubavi Božjoj i najmanja gesta i izraz strpljivosti dobivaju beskrajnu vrijednost. Isplati se živjeti, premda naš život izgleda prosječan i siromašan. Po Evanđelju sve dobiva novo značenje, postaje novom šansom. Ne treba ići negdje tamo da bi se pronašli uvjeti i potrebe za misionarsko djelovanje, šteta vremena koje se gubi na traženju, jer dovoljno se okrenuti oko sebe – u svojoj kući – i vidjeti kako sve može biti prilika za misiju.

Autor teksta: W. W.