sv. Gašpar o čovjekovom svršetku

(NAPUTAK: Ova razmatranja sv. Gašpara del Bufala treba čitati u kontekstu vremena kada su napisana!)

Ne može se nekoj stvari dati više važnosti nego životu prema posljednjem času.

Nema druge najkorisnije stvari od života okrenutom prema posljednjem času slaveći i ljubeći Boga s cijelim srcem.

Ne može biti neka stvar više potrebnija od natjecanja u ljubavi do posljednjeg časa i slaveći Boba s cijelim srcem.

Vrati se jedan korak unatrag i malo razmisli. Tisuću godina nisi bio ništa. Vječna Mudrost ne može djelovati a da ne postavi cilja dostojan njegove veličine – jer tako traži dobrota Božja. Pretpostavimo da si došao na svijet u ovom stoljeću u kojem se sada nalaziš, ali potpuno nijem, bez mogućnosti govorenja, a Bog se spusti s neba, rastali ti usta i dadne ti govor, a u isto vrijeme doda ovu zapovijed: “Ništa drugo nećeš prorokovati (naviještati) osim na moju čast…”

 …jer tako zahtjeva vrhovna vlast Božja. Tko god zasadi vrt prisvaja si i vlast te je gospodar svih plodova. Posljednji čas za koji te je Bog stvorio bio je zbog toga što ti je dao vječno blaženstvo.

Bog je vječno Dobro i vječna Pravda. Zbog toga što je vječna Dobrota ne može a da ne voli i ne može ne nagraditi one od kojih je slavljen; i pošto je vječna Pravda, ne moguće je da vječno ne kazni one od kojih je prezren. Jer je on vječna Dobrota, stvorio je raj i jer je vječna Pravda, stvorio je pakao. Bog će uvijek biti na svršetku. On te nečim uvjetuje, no istina je i to da ćeš služiti na slavu Božju. Ili ćeš hvaliti božansko milosrđe u nebu, ili ćeš vječno slaviti pravednost u paklu.

“Hvali dušo moja Gospodina…” Ova moja duša ili će hvaliti ili će huliti Boga. Ovo moje tijelo ili će zauvijek biti naseljenik u nebeskim užicima ili će plakati u paklenim mukama. Ove moje ruke ili će beskrajno grliti Isusa, koliko god budem htio, ili će biti zaglavljene brdskim lancima pakla. Ove moje oči ili će beskrajno promatrati slavu Božju… itd.

(iz: S. Gaspare del Bufalo, Scritti spirituali, u: Beniamino Conti, Roma, 1996., str. 44-45)