Isus je odsutan i prisutan… – sv. Augustin

“…učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta” (Mt 28, 20).

Pogledat ćemo sada Židove kod kojih se Krist nalazi. Htjeli su Nebo da ga, potomci onih koji su pokazivali kako ga se pronalazi, slušaju i uzmu k sebi. Dolaze u ckrvu, slušaju gdje je Krist i grabe ga. Slušaju ga po našem glasu, saznaju o njemu iz Evanđelja. Ubijen je od njihovih predaka, pokopan je, uskrsnuo je, učenici su ga prepoznali, ispred njihovih očiju je uzašao na nebo gdje je sjeo zdesne Ocu. Onaj koji je bio osuđen doći će kao Sudac: slušaju ga i uzimaju ga. Reći će mi netko: “Kako ga mogu uzeti ako je odsutan? Kako mogu doći u nebo i uzeti ga svojim rukama ako sjedi u visinama?” Pošalji u visine svoju vjeru i dobit ćeš ga. Tvoji su ga oci imali na fizički način, a ti ga imaj na duhovni način, jer Krist je prisutan iako je odsutan. Ako nije prisutan, ni mi ga ne mežemo imati. No budući da je istinito to što reče: “Evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta” (Mt 28, 20), otišao je i ovdje je; vratio se u nebesa ali nas ovdje nije napustio: zapravo, u Nebo je ponjeo svoje tijelo, ali nije odnio svoje veličanstvo sa svijeta.

Augustin iz Ippona (r. 354. + 430.)

124 homilije o Ivanovom evanđelju