4. srpanj: Euharistija – izvor jedinstva

Svaki dan tragovima Krvi Kristove

Euharistija – izvor jedinstva

Kao što se, dakle, zrna žita ne mogu razdvojiti, nakon što su stavljena zajedno prilikom pripremanja kruha, i kao što voda pomiješana s vinom ne može nazad zadobiti vlastitu bit, tako se i svi vjernici i mudraci koji znaju da su bili otkupljeni Krvlju muke Kristove, trebaju ujediniti, gotovo kao nerazdvojni udovi, sa svojom Glavom (usp. 1 Kor 12, 12, 20; Ef 4, 15), očuvanjem vjere i žarkom pobožnošću, na takav način da ne mogu biti odvojeni od njega ni voljom, ni zbog nevolje, niti zbog nekih težnji za zemaljskim pustim obećanjima te da, konačno, ne mogu biti istrgnuti iz njega ni samom smrću.

sv. Euzebije,
Raccolta di Omelie, 17, 6, 7 (CCL 101, 207)

 

Preveo: Mato Balić

(Izvor: Tullio Vegliani, Ogni giorno sulle orme del Sangue di Cristo. Con i Padri della Chiesa i Santi e gli scrittori, Saunguis Editrice, Roma, 2003.)