Archives July 2023

Krunica ljubavi

(moli se na Gospinu krunicu)

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

Na velika zrnca: (1x)

P. Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja
ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.

S. Budete li čuvali moje zapovijedi,
ostat ćete u mojoj ljubavi. (Iv 15,9-10a)

Na mala zrnca: (10x)

P. Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge

S. kao što sam ja vas ljubio! (Iv 15,12)

Na kraju: (1x)

P. Ljubi Gospodina Boga svojega
iz svega srca svoga, i svom dušom svojom,
i svom snagom svojom, i svim umom svojim;

S. i svoga bližnjega kao sebe samoga! (Lk 10,27)

(Izvor: Molitvenik Krv Kristova – Rijeka milosrđa, Misionari Krvi Kristove, Zagreb)

Krunica Poniznosti

(moli se na Gospinu krunicu)

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

Na velika zrnca: (1x)

P. Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih,

S. a objavio malenima. (Mt 11,25)

Na mala zrnca: (10x)

P. Isuse blaga i ponizna Srca.

S. Učini srca naša po Srcu svome!

Na kraju: (1x)

P. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni

S. i ja ću vas odmoriti.

P. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca

S. i naći ćete spokoj dušama svojim.

P. Uistinu, jaram je moj sladak

S. i breme moje lako. (Mt 11,28-30)

(izvor: Molitvenik Krv Kristova – Rijeka milosrđa, Misionari Kriv Kristove, Zagreb)

Krunica anđelima čuvarima

(moli se na Gospinoj krunici)

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

Na velika zrnca: (1x)

P. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu –

S. u anđelima čuvarima svih ljudi na svijetu.

Na mala zrnca: (10x)

P. Blagoslovljen budi Bog –

S. u anđelima čuvarima svih ljudi na svijetu.

Na kraju: (3x)

S. Po zagovoru anđela čuvara svih ljudi na svijetu,

P. Gospodaru neba i zemlje, smiluj se nama i cijelome svijetu.

(izvor: Molitvenik Krv Kristova – Rijeka milosrđa, Misionari Krvi Kristove, Zagreb)

Zahvala za dar Euharistije

Slavimo Te i zahvaljujemo Ti, Gospodine Isuse, što nas pozivaš da se hranimo Tvojim Tijelom i pije­mo Tvoju Krv. Vjerujemo u Tvoju prisutnost pod euha­ristijskim prilikama. Po tim otajstvima obnavljaš Vječni savez svoje ljubavi s narodom kojeg si sebi stekao svojom Krvlju. Želimo živjeti ovaj savez i sva­kog dana postajati sve više klanjatelji i klanja­teljice u duhu i istini, te životom svjedočiti za spasiteljsku vrijednost Tvoje Krvi.

Daj da se svi oni koji su daleko, približe Tebi snagom Tvoje Krvi; da se sruši zid koji nas dijeli, te da svi budu jedno u Tvom otajstvenom Tijelu – Crkvi koja je rođena u Tvome, na križu otvorenom boku. Daj da primajući Tvoju Krv, cijela Crkva primi i Duha Tvoje ljubavi, te nauči ljubiti kao što si Ti ljubio, prihvaćajući čašu Očeve volje i noseći spasonosni križ.

Izlij ponovo iz svoga boka Krv i Vodu koje će nas oprati od naših grijeha i poticati da živimo otvoreni za potrebe braće i sestara po Tvome primjeru. Neka primanje Tvoga Tijela i Krvi obnavlja Tvoju Crkvu i opaja sve vjernike svetom radošću. Amen.

Sedam prikazanja Krvi Kristove

Sjedinjeni s Isusom Kristom, koji je na križu izlio svoju Krv za spasenje svijeta i koji u Euha­ristiji obnavlja prinos i žrtvu na slavu Ocu, molimo: Prinosimo ti Oče, Krv Kristovu!

Za slavu Tvoga Imena, za dolazak Tvoga kra­ljevstva i za spasenje svijeta:
Prinosimo

Za rast Tvoje Crkve, za svetog Oca Papu, bisku­pe, svećenike, redovnike i redovnice i za posve­će­nje Tvoga naroda:
Prinosimo

Za obraćenje grešnika, za bezuvjetno prihva­ća­nje Tvoje Riječi i za jedinstvo svih kršćana:
Prinosimo

Za civilne vlasti, za javni moral, za mir i pravdu među narodima:
Prinosimo

Za posvećenje rada i trpljenja, za siromašne, nemoćne i ožalošćene:
Prinosimo

Za duhovne i vremenite potrebe, za naše rodi­telje, rođake, prijatelje i neprijatelje:
Prinosimo

Za one koji će danas prijeći u vječni život, za po­koj­ne, i da se jednog dana svi sjedinimo u nebu slaveći Jaganjca:
Prinosimo

Posveta Predragocjenoj Krvi Kristovoj

Hvala Ti, Gospodine Isuse Kriste, što si postao čovjekom da na zemlji objaviš ljubav Vječnog Oca. Hvala Ti, Sine Božji; Ti si uzeo naše tijelo i krv da nam postaneš bratom i prijateljem. Hvala Ti, Dobri Pastiru, što si dao svoj život za svoje stado da opereš i posvetiš svojom Krvlju sve one koji Tvoju Riječ primaju i tako imaju udioništvo u žrtvi pomirenja. Tebe, Gospodine, hvalimo i slavimo sa svim anđe­lima i svetima, jer si svojom Krvlju uništio krivnju čovječanstva. Veličamo Te što si dajući svoj život, darovao nam novu nadu; umirući za nas, smrt nam je postala prijelazom u uskrsnuće; iskazujući nam milo­srđe, postajemo u zajedništvu s Tobom izvorom milo­srđa i pomirenja.

Spasitelju naš, hvalimo Te i slavimo što si nas po Krštenju i Potvrdi pridružio svom otajstvenom Tijelu – Crkvi. Po Euharistiji zapečaćuješ vez ljubavi i mi­ra; po sakramentu Pomirenja liječiš rane našeg ze­malj­skog putovanja ili obnavljaš život milosti ako nije izgubljen. Isuse, veličamo Te i častimo radi Tvoje Riječi i sakramenata koji nas čine živim udo­vima Crkve. Zahvaljujemo Ti za one, koji umjesto Tebe upravljaju Tvojim stadom koje si stekao svojom vlastitom Krvlju. Gospodine, hvala Ti također, za sve ljude preko kojih smo smjeli primiti vjeru. Hvala Ti za sve one koji su nas vodili putem ljubavi. Danas Ti želimo posebno zahvaliti što u Tvojoj svetoj Krvi nalazimo smisao življenja, trpljenja i umiranja. Iz ljubavi si postao čovjekom, trpio i umro na križu; tako si nam omogućio da i mi možemo darovati svojim životom, trpljenjem i smrću istinsku ljubav Bogu Ocu i svim ljudima.

Zato se danas (iznova) posvećujemo Tvojoj Pre­dra­gocjenoj Krvi. Obnavljamo svoju krsnu posve­tu i že­limo biti svjesniji, radosniji i spremniji članovi Tvoga Tijela – Crkve. Želimo svojim životom na­do­punjati što još manjka otkupljenju svijeta. Naše vrije­me je Tvoje. Naša je radost da Tebe raz­ve­se­lju­je­mo. Želimo da svojim trpljenjem sudjelujemo u Tvojoj otkupiteljskoj ljubavi. S tobom želimo dati svoju krv i život za spasenje čovječanstva.

Gospodine, dopusti da budemo s Tobom „rijeka milosrđa“ koja pobjeđuje strah i zle duhove; koja daje snagu onima koji su u opasnosti, koja tješi i jača trpeće, koja pokazuje put onima koji ga traže, koja potiče zalutale na obraćenje, koja ohrabruje Bogu posvećene, koja pomaže umirućima a pokojnima dariva vječni mir.

Gospodine Isuse Kriste, radi svoje Predragocjene Krvi, daruj nam vjernost ovoj posveti koju Ti danas upravljamo (obnavljamo). Učini da budemo revni u promatranju i štovanju otajstva Tvoje ljubavi. Jačaj nas u širenju ove pobožnosti da bi još mnogi svje­snije imali udjela u molitvama Predragocjene Krvi i u na­šem životu koji neka služi proslavi Oca u nebu i spasenju čovječanstva. Amen.

Marijo, Majko Predragocjene Krvi, moli za nas!

Sveti Gašpare, moli za nas!

Sveti Franjo Ksaverski, moli za nas!

Sveta Marijo De Mattias, moli za nas!

Himan Krvi Kristovoj

Svi narodi plješćite rukama*
i kličite pjesmu radosnu Gospodinu.

Jer je Gospodin veoma uzvišen*
objavio nam milosrđe svoje.

Jer ne poštedi vlastitoga Sina svoga*
već ga dade za sve nas.

Da se spasimo i oslobodimo grijeha naših*
Krvlju Njegovom.

Da se Krvlju Njegovom opravdamo*
i izbavimo od srdžbe Njegove.

Da mi koji s Njim rastavljeni bijasmo*
opet se pomirimo Krvlju Sina Njegova.

Gospodine i Bože moj,*
što da Ti vratim, za sve što si mi dao?

Uzet ću kalež spasenja*
i zazvat ću moć te Krvi.

Pjevajte Isusu svi sveti Njegovi*
pjevajte i priznajte svetost Njegovu.

Jer on nas je ljubio*
i oprao u Krvi svojoj.

I postao pomoćnikom,*
i Spasiteljem našim.

Navijeke budi slavljena Krv Isusova*
jer nam učini ta čudesa.

Slavljen budi Isus navijeke*
i neka se napuni nebo i zemlja slavom Krvi Njegove.

Isusu, Sinu Božjemu, koji nas je otkupio svojom Krvlju*
dođite da se poklonimo.

(Autor: sv. Marija De Mattias)

Duhovne vježbe: post – molitva – šutnja, 8.-13.8.2023.

Pozivamo vas na

duhovne vježbe

POST – MOLITVA – ŠUTNJA

Od 8. do 13. kolovoza 2023.

Mjesto: Centar pomirenja, Prozorska 167, Dugo Selo

POTREBNE SU PRIJAVE!

Sve ostale informacije možete pronaći na plakatu:

Trodnevnica sv. Gašparu del Bufalu – molitva

(Moli se svaki dan. Druge molitve mogu se dodati.)

Himan

Gašpare sveti, oče naš premili,
častimo tebe uzor učitelja.
Ljubav, pobožnost predao si nama,
presvetoj Krvi.

Slavimo s tobom cijenu otkupljenja
koju Krist proli kao Janje Božje.
U njemu Otac zamilova sve nas
ljubavlju vječnom.

K’o misionar siromašnih, bijednih,
radosnu vijest si nosio posvuda.
Prijatelj svima neumoran bio
sve dane svoje.

Kristove Crkve, hrabri ti svjedoče,
ojačan vjerom trpiš u progonstvu.
Zatvoren bježe zbog vjernosti svoje
rimskome papi.

Pastiru dobri, poput Krista Spasa,
pun milosrđa u šume si poš’o
tražiti one što im ljudska zloba
otvrdnu srca.

Ispunjen vatrom misijskoga duha,
naviještaš svima revno, neumorno:
Krv Krista Spasa prolivena nije
uzalud za nas.

Vječno božanstvo, Kralju svih kraljeva,
vrhunče slave, dike sve i hvale,
stvorovi tvoji neka svi te slave
sad i uvijeke. Amen.

  • Moli za nas, sveti Gašpare
  • Da dostojni postanemo obećanja Kristovih

Pomolimo se.
Bože, koji si za spas duša otkupljenih svojom predragocjenom Krvlju po svetom Gašparu podigao novu Obitelj u svojoj Crkvi, podaj, molimo te, da po njegovu zagovoru postignemo obilan plod tvoga otkupljenja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Molitve po zagovoru sv. Gašpara del Bufala

Vječni Oče, molimo te

da po zagovoru sv. Gašpara, svećenika i velikog apostola predragocjene Krvi tvoga Sina primimo obilan plod cijene našeg otkupljenja i duboko iskustvo tvoje ljubavi kako bismo dostojno pjevali pjesmu tvoje hvale. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Svemogući i milosrdni Bože,

koji si nam u svećeniku sv. Gašparu del Bufalu, oduševljenom misionaru Kristove Krvi, dao gorljivog svjedoka ljubavi prema tebi i bližnjemu, po njegovu zagovoru, poslušaj glas Krvi svoga Sina koji svaki dan sa zemlje uzlazi k tebi s vapajem boli trpećeg čovječanstva. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.