Sedam prikazanja Krvi Kristove

Sjedinjeni s Isusom Kristom, koji je na križu izlio svoju Krv za spasenje svijeta i koji u Euha­ristiji obnavlja prinos i žrtvu na slavu Ocu, molimo: Prinosimo ti Oče, Krv Kristovu!

Za slavu Tvoga Imena, za dolazak Tvoga kra­ljevstva i za spasenje svijeta:
Prinosimo

Za rast Tvoje Crkve, za svetog Oca Papu, bisku­pe, svećenike, redovnike i redovnice i za posve­će­nje Tvoga naroda:
Prinosimo

Za obraćenje grešnika, za bezuvjetno prihva­ća­nje Tvoje Riječi i za jedinstvo svih kršćana:
Prinosimo

Za civilne vlasti, za javni moral, za mir i pravdu među narodima:
Prinosimo

Za posvećenje rada i trpljenja, za siromašne, nemoćne i ožalošćene:
Prinosimo

Za duhovne i vremenite potrebe, za naše rodi­telje, rođake, prijatelje i neprijatelje:
Prinosimo

Za one koji će danas prijeći u vječni život, za po­koj­ne, i da se jednog dana svi sjedinimo u nebu slaveći Jaganjca:
Prinosimo