My Calendar

Potpuni oprost - blagdan Sedam žalosti BDM


15.09.2023.

Milost potpunog oprosta mogu primiti članovi ZKK

Cijeli kalendar