My Calendar

Potpuni oprost - blagdan Sedam žalosti BDM

*
15.09.2023.

Milost potpunog oprosta mogu primiti članovi ZKK

Cijeli kalendar