Sedmi “Slet” ZKK u Međugorju, 25. RUJNA 2021.

Subota, 25. rujna 2021.

Više informacija na plakatu….

Klikni na sliku za više informacija

Potrebne su prijave! – pogledajte na plakatu.