Sedam molitava na čast Krvi Kristove

Sedam molitava Krvi Kristovoj:


– Krv Kristova izvor ozdravljenja


– Krv Kristova izvor nade


– Krv Kristova izvor oslobođenja


– Krv Kristova izvor čistoće


– Krv Kristova izvor oproštenja


– Krv Kristova izvor jedinstva


– Dođi, Duše Sveti

Format: A6 (na preklop: 15,00 x 12,00 cm)

Izdanje: 2013. godine

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr