Gledati na svakoga kao Isus

24/02/2019 cpps 0

Nedjeljno razmatranje Sedma nedjelja kroz godinu Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 6, 27-38 … i biti ćete sinovi Svevišnjega… Naša sličnost Bogu upisana je u cijelo naše ljudsko biće. Stvoreni [……]

Od sada ćeš loviti ljude…

10/02/2019 cpps 0

Nedjeljno razmatranje Peta nedjelja kroz godinu Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 5, 1-11 Iako je Petar bio iskusan dugogodišnji ribar, poslušao je Učitelja iz Nazareta. Poznavao ga je i prije, [……]