Sve je prilika za zajedništvo

01/12/2014 0

(Ova i druge teme dio su “Škole ljubavi” koja se nalazi u starijim brojevima okružnice Živi kalež).   Cijena koju treba platiti na putu jedinstva (do zajedništva) je najčešće upravo samoća. Zdravo i stabilnu zajednicu ne stvara onaj tko na [……]