Prijavnica – duhovne obnove

PRIJAVNICA

Ova prijavnica omogućuje prijavu za sudjelovanje u duhovnoj obnovi u Centru pomirenja Predragocjene Krvi Kristove (u nastavku: CP), u Prozorju.

Datum duhovne obnove: *
Način sudjelovanja: * Potpuno (program, noćenje, obroci)Djelomično (bez obroka i noćenja)
U CP u Prozorju sam prvi put: DaNe
Obvezujem se obdržavati potpunu šutnju za vrijeme duhovne obnove (što podrazumijeva: isključiti mobitel i druge elektronske uređaje) * DaNe
Titula: *
Ime i
prezime: *

Datum rođenja: *
Adresa: *

Stalež *
Zanimanje/Služba:

Telefon: *
Email: *
Šaljući prijavnicu obvezujem se da ću u slučaju zapreke sudjelovanja na duhovnoj obnovi u što kraćem vremenskom roku o tome vas obavijestiti: * DaNe
Osobne napomene/komentar: