Sv. Gašpar del Bufalo – Pučki svetac

Životopis našeg utemeljitelja sv. Gašpara del Bufala

Knjiga donosi nešto više o duhovnosti i karizmi svetog Gašpara. On je bio najaktivniji pučki misionar i najveći propovjednik prve polovine 19. stoljeća.

Smatra ga se pravim utemeljiteljem, najvećim glasnikom i svjedokom duhovnosti Krvi Kristove koja prije svega po njemu duboko se ukorijenila u duhovnost, doktrinu i katoličko bogoslužje.

Kroz ovo duhovno štivo možemo i mi bolje spoznati snagu i moć Krvi Kristove.

lustracije u boji od poznatog su rimskog slikara Ottela Scrapellia.

Opseg: 150 stranicađ

Dimenzije: 13,00 x 21,00 cm

Naslov originala: Raffaele Bernardo, S. Gaspare del Bufalo Santo del popolo, Roma 1989.

Prevedeno s talijanskog jezika, preveo: Mato Balić

Izdanje: Zagreb, 1995. godine

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr