Razmatranje 19. nedjelje kroz godinu (C)

Devetnaesta nedjelja kroz godinu

Pročitajte evanđeoski odlomak: Lk 12, 32-48

Koja stvarnost svraća moju pozornost?

Evanđelje današnje nedjelje govori nam o težnji za konačnim susretom s Kristom. Ta nas težnja čini uvijek spremnima jer naše srce ispunja nadom za što skorijim susretom s Gospodinom. Važno je također ovu današnju Isusovu pouku sagledati i u kontekstu u kojem ju je izrekao svojim učenicima. Evanđelist Luka nam prikazuje Isusa koji ide u Jeruzalem zajedno sa svojim učenicima kako bi se ispunila njegova Pasha, njegov prelazak k Ocu – po muci, smrti i uskrsnuću. U tom hodu on poučava svoje učenike i povjerava im što nosi u svom srcu, najdublju tajnu svoje duše.

Među inim stvarima o kojima im govori, riječ je i o potrebi čuvati se navezanosti na prolazna dobra, o potrebi pouzdanja u Božju providnost te o pozivu na bdjenje i aktivno čekanje dolaska Kraljevstva Božjeg. Za Isusa je to iščekivanje povratka u Očev dom, a za nas je to iščekivanje njega samoga koji ima doći na
koncu vremena kako bi nas uveo na nebesku gozbu, ondje gdje već prebiva Marija koju je uzeo k sebi, u Nebo.

Isus mi u ovom poglavlju Evanđelja želi reći da je kršćanin onaj koji u sebi ima duboku i veliku čežnju susresti se s Gospodinom, zajedno sa svojom braćom i sestrama, svojim suputnicima na životnom putu.
A sve je to sadržano u onome što je sâm rekao: Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti. (Lk 12, 34)

W. Cz.

(Izvor: Živa riječ 2019. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, prosinac 2018.)

NARUČITE knjigu na:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr