Poslušnost nadahnućima Duha Svetoga

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Iv 20,19-23

Zašto ne doživljavamo Duha Svetoga? … jer Isus još nije bio proslavljen – piše sv. Ivan (Iv 7, 39). Moramo se najprije očistiti u Rijeci Milosrđa – Krvi koja teče iz probodenog Srca Isusova. Prihvaćanjem dara Isusove Krvi postajemo Božji rođaci; od toga trenutka grijeh koji nas je udaljavao postaje čvorište ljubavi, kanal kojim teče novi život.

Djelovanje Duha Svetoga sastoji se u prokazivanju našega grijeha (usp. Iv 16, 8). Grijeh ranjava, unakazuje našu dušu i oduzima nam dostojanstvo. Otvorena rana dovodi do toga da krv, život istječe iz nas i postajemo podložni svakojakim zarazama, duhovnom ropstvu, sve do potpunog zatočenja naše volje porocima. Spasenjsko djelovanje Isusove Krvi i djelovanje Duha Svetoga međusobno su usko povezani: Krv i voda – ispovijed i krštenje u Duhu Svetom – oslobođenje od grijeha, zlih duhova i ozdravljenje: Krv i Duh uvijek nastupaju zajedno! Jer je život … u krvi. (Lev 17, 11) Moje rane, izdajom probodeno srce, slabosti i nedostatci mogu postati vrata milosrđa, mjesto kroz koje će prodrijeti snaga Duha Svetoga koja oživljuje.

Blagovanje Isusove Krvi iz euharistijskog kaleža ispunjava me Isusovim životom, a njegov Duh, Duh Sveti, pretvara moju tugu u radost vina s gozbe u Kani Galilejskoj. Sveto Pismo nam daje obećanje koje se ostvaruje u Euharistiji: gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost. (Rim 5, 20) Današnja svetkovina Duhova vodi nas u Euharistiji k bezgrješnom Srcu Isusovu, k izvoru voda milosrđa koje daju život (usp. Iv 7, 38).

Isusovo Srce kopljem probodeno poziva nas da učinimo zadovoljštinu za svoje i grijehe cijeloga svijeta, da oprostimo, ljubimo i činimo djela milosrđa, bdijemo.

Moje srce ostaje u Kristu kad sam poslušan nadahnućima Duha Svetoga!

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr