Pomirenje

Autor: Robert J. Schreiter, CPPS

Profesor bogoslovije (dogmatike) i povijesti bogoslovije na Katoličkom sveučilištu u Chicagu, član CPPS (Družbe misionara Krvi Kristove), na poseban, gotovo akademski način pokazuje kako se praksa pomirenja očituje kao duhovnost koja ima svoje korijene u Krvi Kristovoj, a kojoj je sv. Pavao dao biblijski izraz.

Razmišljanja J.R. Schreitera teološki su doprinos konkretnom pastoralnom djelovanju Katoličke crkve u ratu i poratnom vremenu. Ona će dobro doći svima onima koji su na bilo koji način suočeni s ljudskom patnjom prouzročenom nepravdom i nasiljem čovjeka nad čovjekom.

Opseg: 122 stranice

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr