Pismo br. 44

Sv. Gašpar del Bufalo piše:

Ožujak 1812.
Grofici: Lucrezia Ginnasi
Imola (iz zatočeništva)

Milost i ljubav Gospodina našega Isusa Krista uvijek bila s nama. Amen.

Poštovana gospođo Grofice,

Neizmjerno se radujem zbog vijesti u Vašem zadnjem pismu, da će danas u crkvi sv. Agate započeti velika devetnica sv. Franje Ksaverskog. Zasigurno ćete me dobro razumjeti. Pouzdam se u božansko milosrđe da će ljudi od tog Gospodinu dragog običaja imati puno koristi, osobito sami promicatelji. Slučajno sam se toga sjetio… Neka Bog blagoslovi one koji se zalažu za štovanje ovoga sveca, koji je s neizmjernom revnošću nastojao oko štovanja božanskoga imena, i neka im uzvrati svojim neizrecivim dobročinstvima. Mogu zamisliti tko je promicatelj ovoga dobrog djela; jednostavno se radujem, premda sam spriječen zahvaliti samom pokretaču. Tko se zalaže za veću Božju slavu, neka se jedino za nju brine. Na putu svetosti, prezirući taštinu ovoga svijeta, neka pred očima nema ništa drugo osim naklonosti prema Svevišnjemu. Koliko nam naime vježbanje kreposti jača duh; što sve ne može učiniti srce koje je potpuno Božje!…

U vrijeme ove devetnice možete moliti za sljedeće milosti:

Prva se tiče sveopće dobrobiti Crkve – molite Boga za njezino širenje.

Drugo se tiče Vašega posvećenja – molite Gospodina, po zagovoru sv. Franje Ksaverskoga, za širinu i velikodušnost duha na putu savršenstva, kako biste u okviru svojih mogućnosti pridonijeli spasenju ljudi i pobijedili prepreke koje Vam se pri vršenju dobrih djela suprotstavljaju.

Molite, konačno, na druge vlastite nakane i na nakane drugih, osobito za prepoznavanje i vršenje Božje volje u svemu, što je središte života prema Evanđelju. Mislite često na me, siromašnog grešnika i nedostatnog slugu Svevišnjega, u ovom svetom vremenu. Našoj uobičajenoj uzajamnoj duhovnoj podršci dodajte posebnu molitvu za moju siromašnu dušu.

Zajedno sa sv. Augustinom čeznem na ovoj zemlji da, s božanskom milošću, bilo što pretrpim kako bih bio spašen: Ovdje spali, ondje reži, ovdje me ne štedi, kako bih bio pošteđen u vječnosti. Goruća mi je želja završiti svoj život u iskrenoj pokunjenosti zbog svojih grijeha i u neprestanoj svetoj ljubavi prema Bogu. Želim prepoznati ono što Bog od mene očekuje i to marljivo vršiti. Dobro znajući da u ovome svijetu nemamo što očekivati osim tjeskobe i muke, ako bi me moj Bog takvim putom vodio u raj, bio bi mi to siguran dokaz njegove posebne i ljubazne zaštite. O, koliko nam vjera čvrsti duh i kako je lijepa božanska služba!

Ako se dobro sjećam, sv. je Augustin božanski zakon usporedio sa ptičjim perjem. Time nas želi oduševiti za njega. Moguće je pomisliti da će ptica biti rasterećena i brža kad joj se perje iščupa. No, bit će suprotno. Ako joj se ovaj sitni teret vrati, doseći će najveću brzinu u letu: prima na se svoj teret i leti. Primijenimo to na sebe i koristimo usporedbu da pokažemo drugima odvratnost grijeha. On je, naime, čudovište koje nas tereti i uznemiruje. Međutim, sveti je Isusov zakon kao divno perje koje nas podiže u raj.

Zasad Vam ništa drugo ne mogu pisati. Budite uvjereni da ću sve do svoje smrti putem pisama za Vas činiti koliko god mi bude moguće. Molite Gospodina da mi nadahne što za Vas može biti korisno i od pomoći, kako biste mogli ljudima činiti dobro. Trenutačno čitam Prola i imam velike koristi od toga; čim vam vratim tu knjižicu, molim Vas, pošaljite mi i ostale knjige toga pisca. BIlo je veoma dobro što se jučer niste zadržali duže vremena. Osim toga, bojim se da ste bili preumorni. Čuo sam i za premještaj u kulu; što god da se zbude, bit ću zadovoljan. Zato naše dopisivanje neće prestati, a budući da mi ona zgrada nije poznata, odgovarat ću pismeno na sve. Žao mi je što do sada nisam imao žaljenu slobodu, budući da nas četvorica moramo biti u jednoj sobi; strpljivo, Gospodin će sve urediti. Hvala vam na slici Alfonza Liguorija, koji će, nadam se, hrabriti bolesnike. Molim Vas da na veću Božju slavu pazite na svoje zdravlje.

Sa štovanjem Vas pozdravljam podno Križa.

Y.H.S
G.C.d.B.

Molim Vas, obavijestite monsignora Annibalea.