Nudimo: Živjeti Evanđelje (1. i 2. dio)

Družba Misionara Krvi Kristove želi u vaše ruke položiti jedno vrlo vrijedno izdanje Žive Riječi pod nazivom Živjeti Evanđelje (I. i II. dio). Ovo djelo je prijevod s poljskog jezika knjige Modlitwa ewangelią p. Krzysztofa Wonsa, SDS, salvatorijanca, koji je razvio jednu osobito bogatu lectio divina – škola Božje Riječi, meditacije i uranjanja u Riječ koja je i živa i djelotvorna kako kaže i sv. Pavao u Poslanici Hebrejima: 

Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. (Heb 4, 12)

Ta Živa Riječ dolazi u tekstovima iz Evanđelja kroz sve tri crkvene godine: A, B i C, a sakupljena je ovdje „na jedno mjesto“ u dva sveska. Upute o tome kako se za svaku godinu služiti ovim knjigama naći ćete na stranicama Družbe Misionara Krvi Kristove. Uputstva za korištenje ove knjige možete pronaći u kategoriji “Tisak” na našoj web stranici.

Uz tekstove Evanđelja za svaki dan, autor u natuknicama donosi poticaje za evanđeoske meditacije i dublji ulazak u evanđeoski tekst i u svoju nutrinu; one su praktična pomoć za molitvu Riječju Božjom ili kako nam Uvod govori, one „imaju značaj impul- sa, točaka-oslonaca koje žele olakšati poniranje u dubine Riječi. Napisani su tako da budu pristupačni svima koji se žele moliti Evanđeljem neovisno o razini biblijske naobrazbe.“

Autor ne donosi svoj pogled, svoj kut gledanja i interpretaciju evanđeoskog teksta, nego se koncentrira na otkrivanje njegova duhovnog smisla. „Često se poziva na čitateljevu maštu u želji da u molitvi budu angažirana sva njegova osjetila kako ne bi ostao samo promatrač, nego postao sudionik evanđeoskih događanja.

Cilj je jedan: pronaći u evanđeoskom odlomku ključnu poruku koja će biti hrana za meditaciju Riječi i življenje Riječi u svakodnevici, onoj blagdanskoj i onoj svagdanjoj.“

Živjeti Evanđelje treba svaki dan i u svakoj prilici, zgodnoj i nezgodnoj. A za to nam je potreban Isus Krist na našoj strani kao Učitelj, Prijatelj, Vodič, Suputnik. Gdje ćemo naći takvog „Sve u Jednom“, ako li ne u Onomu koji je svu Svoju Krv prolio za nas! Gospodin Te zove da uzmeš u ruke Živjeti Evanđelje i da uistinu živiš punim plućima – po Njegovoj Riječi.

Cijena jednog sveska: 15 eura

Narudžbe primamo na:
info@cpps.hr
01 45 00 130