Kruh i voda
Na zemlji smo hodočasnici…

Osamnaesta nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 14, 13-21

Već drugi put ovoga ljeta razmatramo zgodu o umnažanju kruha. Kao i svaka svetopisamska rečenica, toliko je bogata da nas može hraniti i voditi do osobnih nutarnjih refleksija.

Umnažanje kruha na određeni način nagoviješta ono što je Isus učinio i čini za nas pretvarajući se u kruh koji blagujemo u euharistiji. Ovdje na zemlji, svi smo hodočasnici na putu prema nebu. Ne trebamo silaziti s toga puta da bismo se nasitili, jer Bog obećaje da će se pobrinuti za sve koji su na putu prema Kraljevstvu. Ne smijem se zaustaviti, treba ići i učiti od Isusa nasljedujući ga.

Želim li se nakon svakog pada vratiti k Bogu?

Trudim li se nasljedovati Isusa živeći njegov nauk?

Jača li me svakodnevna sveta pričest: daje li mi snagu, daje li mi život?

Izvor: Živa riječ 2015. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2014.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr