Molitva sv. Gašparu za Crkvu

Sveti Gašpare, ti si ljubio Crkvu kad je bila pro­gonjena; primio si na se sramotu i progonstvo zbog vjernosti svetom Ocu Papi. Molimo tvoj zagovor za Crkvu danas.

Daj da shvatimo kako ćemo u svom životu ostva­riti poruku križa i kako ćemo je prenijeti dru­gi­ma. Daj nam osjetljivo srce za siromašne i napuštene kao što je bilo tvoje.

Ojačaj nam ljubav prema Krvi Kristovoj da bu­demo spremni žrtvovati i vlastiti život.

Zahvaljujemo Bogu za tvoje djelovanje i pri­mjer. Ojačaj naše zajedništvo s tobom da se ne umo­ri­mo, nego da navijek živimo za svoje poslanje, na slavu Božju i spasenje ljudi. Amen.