Ljubiti Boga iznad svega a bližnjega kao samog sebe…

Trideseta i prva nedjelja kroz godinu B

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mk 12, 28b-34

Pismoznanac pita Isusa koja je prva od svih zapovijedi? Može nas čuditi da to pita upravo pismoznanac, on koji je stručnjak na tome području. No potrebno se je ovdje podsjetiti da je u židovskom Zakonu bilo preko šest stotina različitih zapovijedi koje je trebalo izvršavati, dakle u tome se mnoštvu i pismoznanac može ne snalaziti.

I kada ovaj pismoznanac pita Isusa o najvećoj zapovijedi, ne čini to iz nečistih pobuda, iskren je. Isus, odgovarajući na njegovo pitanje, ne kaže da je najveća zapovijed držanje liturgijskih propisa i obrednih radnji. Jednostavno govori o zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjem. Obje se ove zapovijedi nalaze u židovskom Zakonu. Isus stoga naglašava da su to dva najveća i najvažnija zahtjeva koja treba ispuniti i koje Bog očekuje od svojih ispovjedalaca.

Ovaj pismoznanca prihvaća Isusov nauk na ispravan i pozitivan način te domeće i „dopunja“ Gospodina govoreći da je to važnije od svih žrtava, paljenica i pričesnica… Zna se ponekad dogoditi i kod mnogih kršćana da krivo shvate Božje zapovijedi i evanđeoske zahtjeve.

Često se ispred ljubavi prema bližnjem ili poslušnosti Crkvenim poglavarima (što je također izraz ljubavi prema Bogu i bližnjem), stavlja neki manje bitan liturgijski propis ili obred. Međutim na jednom drugom mjestu Isus jasno kaže da mu je milosrđe milo, a ne žrtva što jako dobro korespondira s današnjim odlomkom o najvažnijoj zapovijedi.

Dobro je upitati se kakva je ta moja ljubav prema Bogu i bližnjem?

Jesu li one moje razne žrtve, zahtjevi, odricanja koje činim ili koje očekujem od drugih, izraz te ljubavi?

Ili su možda izraz nekog rigoroznog držanja manje ili više nebitnog propisa koji treba biti podvrgnut zakonu ljubavi prema Bogu i bližnjem?

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr