Letak: Krunice s posebnom nakanom za svaki dan

Izdano: 2018. godine

Format: A7

Broj odjeljaka: 8

Sastoji se od sedam krunica koje su raspoređene za svaki dan:
– krunica ljubavi
– krunica poniznosti
– krunica anđelima čuvarima
– krunica za čistoću
– krunica za zvanja
– krunica božanskog Milosrđa
– krunica pobjede

Nije ih teško naučiti, a nisu ni dugačke!

Narudžbe na:

Misionari Krvi Kristove
Razgled 3, 10 000 ZAGREB
tel. 01/45 00 130
email: info@cpps.hr