Izvanjski običaju – nutarnji odraz čežnje za Bogom

Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu B

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mk 7, 1-8.14-15.21.23

Isus ispravlja bolesnu i iskrivljenu pobožnost koja u vidljiva u ponašanju farizeja i pismoznanaca. Oni napadaju Kristove učenike što blaguju, a da prethodno nisu oprali ruke. Ovdje je naglasak na obrednoj čistoći, a ne na higijeni.

Tijekom vremena razvijala se tradicija iz koje je židovski narod preuzeo jako puno običaja koji su s vremenom postali (po mišljenju mnogih) jednako važni kao i Zapovijedi. No, oni su isključivo plod ljudske predaje. Mnogi koji su se smatrali pravim vjernicima bili su usredotočeni samo na obdržavanje ovih sitničavih propisa koje je izmislio čovjek,
a zanemarili su istinito štovanje Jahve koje se sastoji u vršenju njegovih zapovijedi.

Isus ispravlja ovaj devijantni stav. Citirajući proroka Izaiju, Isus govori o i pokazuje smisao istinske pobožnosti čiji vanjski izričaji moraju proizlaziti iz čovjekove nutrine:

Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene.

Nisu dovoljne isprazne riječi molitava, puko izvanjsko vršenje vjerskih običaja i sudjelovanje u obredima. Istinsku pobožnost mora pratiti nutarnje raspoloženje srca koje traži nadasve izvršenje Božje volje sadržane u Gospodnjoj Riječi i njegovim zapovijedima.

Nerijetko je i ponašanje suvremenih kršćana identično vladanju farizeja i pismoznanaca o kojima slušamo u današnjem odlomku. Ističu važnost posta, različitih crkvenih pobožnosti, sudjelovanje na sv. Misi nedjeljom. S
druge pak strane oštro kritiziraju sve one koji tako ne čine.

U međuljudskim su odnosima, obiteljskim ili susjedskim, jako konfliktni i nemogući za zajednički suživot. Sebi dopuštaju ozbiljne etičke i moralne prijestupe kao što su: krađa, bračna nevjera, nepravedno ophođenje prema bližnjima, laž… Naravno da ne smijemo zanemariti izvanjske vjerske običaje i pobožnosti, ali one moraju biti odraz nutarnje čežnje i težnje za vršenjem volje Božje.

A moj stav?

Je li moja pobožnost zdrava?

Zamolit ću Isusa da mi pomogne otkriti ono što je u njoj iskrivljeno i popraviti to.

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr