Isus – Svjetlo svijeta

Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 2, 22-40

Prema običaju Izraelaca, žena koja je rodila morala je četrdeset dana nakon poroda doći u Hram da se očisti. Općenito se, prema Zakonu, vjerovalo da majka rađajući dijete postaje „nečista“. Zbog toga je morala u Hramu prinijeti žrtvu za očišćenje svoje duše. Ujedno su majke tom prigodom Bogu prikazivale svoje sinove prvorođence. Mariji ovo čišćenje nije bilo potrebno jer ju je sam Bog obdario čistoćom bez ikakve mrlje i očuvao od ljage istočnoga grijeha od trenutka njenoga začeća.

Isusu također nije bilo potrebno očišćenje niti ga je trebalo prikazivati Bogu. On je, kao Sin Božji, u potpunosti pripadao Bogu Ocu i od trenutka utjelovljenja i od početaka svijeta. Usprkos tome, Marija se dobrovoljno podvrgnula propisima Zakona i prinijela žrtvu za očišćenje. Uistinu je prekrasna ova, kako Marijina tako i Isusova, gesta poniznosti i poslušnosti Bogu Ocu! U ovom prizoru Gospodinova prikazanja u Hramu ponovno se javlja slika svjetlosti koja upućuje na Gospodina.

Kao što su se prorok Izaija i drugi starozavjetni proroci odnosili prema ovom simbolu/znaku tako isto će činiti i autori Novog Zavjeta i crkveni oci.
Isus je Svijetlo svijeta i on sam za sebe tako kaže. I samo je on u stanju raspršiti tmine svijeta i tamu našega srca. Samo je on naš istinski život i uskrsnuće, naš mir i snaga, naša pobjeda i naša sigurna nada.

Zamolimo Mariju da nam pomogne biti uvijek blizu njenoga Sina Isusa Krista koji rasvjetljava naš život.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr