I ti si pozvan…

Druga korizmena nedjelja

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Mt 17,1-9

Revizija svega dosadašnjeg života!

Evanđelje druge korizmene nedjelje poziva nas da u Kristovoj prisutnosti pogledamo svoj život. Teologije ovaj događaj, preobraženje na gori Taboru, predstavlja kao objavu Isusova Boštva. Sam Bog Otac predstavlja svoga Sina trojici njegovih izabranih učenika, a svjedoci tomu su dvojica starozavjetnih proroka: Mojsije i Ilija.

Htio bih skrenuti pozornost na pet slika iz ovoga događaji koje nam mogu pomoći u sagledavanju našega svakodnevnog života.

Prva slika: Isus poziva trojicu svojih učenika, dakle ne nazoče svi ovome događaju, nego samo ova trojica su pozvani i izabrani, trojica koja će kasnije biti svjedoci njegove agonije u Getsemanskom vrtu.

Druga slika: Isus ih je poveo na goru visoku. Gora je u biblijskom shvaćanju uvijek mjesto molitve i Božje objave. Mojsije na gori dobiva
Deset Božjih zapovijedi. Isus želi odmaknuti svoje učenike od njihove svakodnevice kako bi pogledali svoj život iz druge perspektive, da bi
se mogli mirno pomoliti i sagledati svoj život u njegovoj prisutnosti.

Treća slika: Isus uzimajući ovu trojicu učenika da budu s njim, želi ih pripremiti za ono što ih kasnije čeka u Jeruzalemu. Želi da se potpuno uvjere, da povjeruju u njega: da on nije samo Čovjek nego i Bog.

Četvrta slika: Isus se preobražava pred njima i pokazuje im svoje Boštvo koje im je dotada bilo skriveno. Ova gora Tabor za nas je svaka sv. Misa,
klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu za vrijeme kojega gledamo očima vjere i doživljavamo Kristovu prisutnost i njegovo Boštvo. Isus otkriva pred nama svoje Boštvo jer nas želi preobraziti i pripremiti.

Peta slika: Nakon ovog uzvišenog događaja, Isus vraća svoje učenike njihovim svakodnevnim obvezama jer kršćanstvo nije samo vjera u
svetkovanje već je to svakodnevni naporan rad koji se obavlja u duhu vjere, ljubavi i nade, to je svakodnevno prinošenje žrtve svoga života.

To je tih pet slika koje nam progovaraju i koje nas pozivaju na još prisniji odnos s Kristom i život s njim i za nj u svojoj svakodnevici u duhu vjere, ljubavi i molitve.

Jesi li u svome životu već pronašao tu goru susreta sa svojim Gospodinom gdje možeš zajedno sa sv. Petrom ponoviti one riječi: Gospodine, dobro nam je ovdje biti!?

Ako nisi, ne gubi vrijeme. I ti si pozvan; ti si onaj izabrani učenik kojeg Isus poziva na visoku goru vašeg osobnog/intimnog susreta.

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr