Duhovne obnove u Zagrebu

  PRIJAVNICA

  Ova prijavnica omogućuje prijavu za sudjelovanje u duhovnoj obnovi u Misijskoj kući (dalje: MK) u Zagrebu.
  Obvezna polja označena su sa zvjezdicom (*)!

  Datum duhovne obnove: *

  Način sudjelovanja: *

  Potpuno (program, noćenje, obroci)Djelomično (bez obroka i noćenja)

  U MK u Zagrebu sam prvi put:

  DaNe

  Obvezujem se obdržavati potpunu šutnju za vrijeme duhovne obnove (što podrazumijeva: isključiti mobitel i druge elektronske uređaje) *

  DaNe

  Titula:

  Ime i
  prezime: *


  Datum rođenja: *

  Adresa: *

  Stalež *
  Zanimanje/Služba:


  Telefon:

  Email: *

  Šaljući prijavnicu obvezujem se da ću u slučaju zapreke sudjelovanja na duhovnoj obnovi u što kraćem vremenskom roku o tome vas obavijestiti: *

  DaNe

  Osobne napomene/komentar:

  VAŽNO: Nakon što ste ispunili sva (važna) polja, kliknite na doljnju tipku. Prijavnica će biti poslana, a vi će te na vaš email račun zaprimit kopiju te iste Prijavnice, kako biste bili sigurni da je prijava uspješno završena.