Božja riječ
Dopustiti Gospodinu da me pouči…

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 24,13-35

U sličnoj smo situaciji kao i učenici koji susreću Isusa. Potrebno nam je da nam Gospodin protumači Pisma. Na putu do Emausa, ova dvojica učenika ne prepoznaju uskrsloga Gospodina i zbog toga on ne započinje razgovor svojim riječima koje bi učenici mogli shvatiti kao čisto ljudske, nego odlomcima iz Starog Zavjeta koji su im bili poznati.

Koja je proročanstva Isus navodio za vrijeme razgovora s učenicima na putu u Emaus? Psalam 16, 10; Hošea 6, 2; Jona 2, 1… Isus savršeno pozna ljudsku narav i zna kako teško mogu ojunačiti i uvjeriti ljudske riječi one u kojima je sumnja, klonulosti, nevjera, a ne život.

On zna da nas samo Božja Riječ može uvjeriti. Zbog toga o stvarnosti u kojoj su se učenici našli započinje govoriti iz Božje perspektive. Božja Riječ proširuje horizont, širi obzorje s kojega mi promatramo svijet.

Ona pomaže povezati događaje iz našega života u jednu cjelinu i tada jasnije vidimo smisao.

Čijoj riječi više vjeruješ: ljudskoj ili Božjoj?

Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, Prosinac 2016.)

NARUČITE knjigu razmatranja za svaki dan:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr