“Blažena ti što povjerova…”

Uznesenje BDM – Velika Gospa

Evanđeoski odlomak za razmatranje: Lk 1, 39-56

Elizabeta u riječima koje izgovara – Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina – podsjeća na istinu o Mariji kao uzoru i učiteljici vjere. I svi slijedeći naraštaji Kristovih učenika, pa tako i mi, trebaju tako pristupati Božjoj Riječi.

Onaj tko sluša Božju Riječ ne smije zatvarati, nego treba otvarati svoje srce Istini i vjerovati Božjoj Riječi više nego ljudskoj.

Marija nam pokazuje najispravniji odnos prema Božjoj Riječi i što izvire iz toga odnosa. U Mariji je Riječ postala Tijelom, postala je Isus. Isto tako i u nama: svaka Božja Riječ koju s vjerom prihvatimo može dati život, spasenje, mudrost, mir i snagu.

I dok razmišljamo o današnjem Evanđelju, zapitajmo se: čitam li i kako Sveto Pismo?

Prihvaćam li s vjerom Riječi koje mi Gospodin govori?

(Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, izdano: Prosinac 2017.)

NARUČITE knjigu:
TEL. 01 45 00 130
ili Email: info@cpps.hr