9. srpanj: KRV KRISTOVA KOD RAZAPINJANJA

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. (Rim 5, 6-11)

Kristova ljubav je besplatna ljubav, „izgubljena“ ljubav, nezaslužena ljubav. Apostol Pavao nas podsjeća: Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. On je za nas umro upravo u pravo vrijeme, u kojem ništa ne zaslužismo. Samo tada kada se dopustimo dotaknuti tom besplatnošću i naš će se život zaista promijeniti ispravljajući komercijalnu logiku kojom često opisujemo ljubav. Biti dotaknuti Krvlju prolivenom na križu, znači duboko iskusiti tu Božju „besplatnost“ (Božje darivanje). Što god se dogodilo u našem životu, On nam neće uskratiti Svoje ljubavi. To je za nas ogromna sigurnost na kojoj možemo graditi svoje postojanje, svoju egzistenciju. Njegova vjernost i besplatnost (darivanje) imaju svoj najviši izraz u Križu. Zbog toga nikada ne smijemo skidati pogled s tolike Ljubavi jer će nas samo sjećanje na tu Ljubav uvijek iznova postavljati na pravi put.

Križ je tajanstveno drvo života. Blago onome tko se hrani plodovima tog drveta! (Iz Pisama sv. Gašpara del Bufala)