31. srpanj: KRV KRISTOVA I PLOD LJUBAVI

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa: „Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!”

I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: „Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.”

I jedan me od starješina upita: „Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?” Odgovorih mu: „Gospodine moj, ti to znaš.” A on će mi: „Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će Šator svoj nad njima. Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce nit ikakva žega jer – Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore vodâ života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.” (Otk 7, 9-17)

Vjera nije samo u tome da znamo kako nas je Bog stvorio, nego puno više u tome da znamo kako nas ljubi. Ljubav se sastoji prije svega u brizi, blizini, u odgovornosti za drugoga. Bog vrši Svoju odgovornost za ono što je stvorio. Nije nas samo „bacio” u postojanje, nego je ispunio Svojom Prisutnošću naše iskustvo života. Isus je, zapravo, stvarnost, konkretizacija Ljubavi Božje u našem životu. On je ruka koja briše suze s našeg lica. On je za nas postao Put, Kruh i Cilj. Njegova Ljubav razlog je svemu što postoji.

Promatrajući Krv poniznog i bezgrješnog Jaganjca možemo uvidjeti da nas vječni Otac neprocjenjivo ljubi: zapravo, jer smo bili neprijatelji zbog počinjenog grijeha, dao nam je Jedinorođenog Sina Svoga koji nam je darovao život, trčeći kao zaljubljen na tešku smrti na križu, radi našega spasenja. (Iz Pisama sv. Katarine Sijenske)