27. srpanj: KRV KRISTOVA I PLOD LJUBAZNOSTI

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran Onaj koji dade obećanje. I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan.

Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe, nego strašno iščekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike. Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrđa biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka. Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen, i Duha milosti pogrdi? (Heb 10, 19-29)

Plod ljubaznosti je nešto sasvim suprotno od tzv. obrambenog stava. Ljubaznost daje povjerenje, trudi se pronaći ono dobro u osobama i stvarima, ne gleda u sumnji, ne očekuje neki drugačiji završetak. Ljubaznost zna poticati dobro koje ne pravi buku, nasuprot zla koje uvijek zna kako privući pozornost. Tko dopusti biti potaknut ljubavlju Kristovom, zna kako se usredotočiti na stvarnost na jedan drugačiji način. Zna usmjeravati na dobro i zna izabirati ono u čemu se pokazuje to dobro. Upravo onako kako je govorio jedan veliki teolog: „Ljubav se vidi.” Zapravo je to i Isus rekao Svojim učenicima – prepoznat će vas po vašoj ljubavi: Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge. (Iv 13, 35)

Ono što svijetu treba je otkupljenje. Zato, slavite Euharistiju živeći je. Budite živi Kalež bez da o tome govorite. Marija podno križa nije ništa govorila. Dovoljno je da s vjerom budete prisutni svagdje gdje Krist prolijeva Svoju Krv s križa, za čovječanstvo. (W. Wermter, CPPS)