22. srpanj: KRV KRISTOVA I DAR MUDROSTI

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupâ po bogatstvu njegove milosti Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji. (Heb 1, 3-10)

Mudrost je sposobnost moći vidjeti stvari razjašnjenje svjetlošću Božanske Dobrote, Božjeg Milosrđa. Nije to samo neka intelektualna (razumska) sposobnost, nego više iskustvena, življena. Mudrost je znati osjetiti „okus” života. Sveti Pavao Apostol piše da je Krist na nas, po Svojoj Krvi, izlio svaku mudrost i razumijevanje. Želi istaknuti kako po Kristovu Otkupljenju možemo osjetiti život na jedan drugačiji način. Možemo ga novim očima gledati. Otkupljenje nam ne daje nešto novo, nego čini novim ono što već jest. Mudrost je dar koji pomaže biti svjestan ove stvarnosti. Dar je to jednog Svjetla s visina. A ta „visina” je započela na vrhu križa.

Po čašćenju neprocjenjive Cijene našeg otkupljenja dolaze nam blaga mudrosti i posvećenja te oslobođenje od paklenih muka. (Iz Pisama sv. Gašpara del Bufala)