17. srpanj: KRV KRISTOVA I DAROVI DUHA SVETOG STRAH BOŽJI I MILOSRĐE

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: „Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?” Nato im Isus reče: „Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!”
„Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.” „I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino poderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego – novo vino u nove mješine!”
(Mk 2, 18-22)

Najveća pouka otkupljenja donesena po Gospodinu Isusu je ozdravljenje od zahtijeva Zakona: ako se dobro ponašam, Bog će me voljeti. Tko ovako razmišlja, uglavnom živi na loš način, a na kraju ostaje razočaran. Isus nas uči da ono što mijenja naš život nije neka nova tehnika, nisu nova pravila ili neka jednostavna religiozna praksa, nego jedna novost koja prije svega mijenja naš način razmišljanja. Napraviti mjesta za novo vino Isusove poruke, čuvajući istovremeno staro vino naših uobičajenih načina rasuđivanja, znači osuditi se na unutarnji konflikt koji nas, ne samo čini nesretnima, nego pogoršava našu situaciju. Ne treba nam strah koji će nas poticati da činimo dobro, nego nam treba sveti strah koji se rađa iz osjećaja da smo ljubljeni (voljeni), ne bojeći se kažnjavanja.

Naš Spasitelj od nas želi, prisjećajući se Njegove smrti, da zatražimo ono što je on za nas tražio: „Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi.” (Iv 17, 11)

Ovo, dakle, za nas molimo kada žrtvujemo Tijelo i Krv Kristovu. Sveta Crkva, žrtvujući ovo Tijelo i ovu Krv te moleći da joj se pošalje Duh Sveti, moli za dar ljubavi s kojim se može sačuvati jedinstvo Duha u svezi mira. (sv. Fulgencije Ruspijski)