15. srpanj: KRV KRISTOVA I SAKRAMENT SVETOG REDA

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

I sad, evo, znam: nećete više vidjeti lica moga, svi vi posred kojih prođoh propovijedajući Kraljevstvo. Zato vam u ovaj dan današnji jamčim: čist sam od krvi sviju jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega. Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju steče krvlju svojom.

Ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede stada, a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk da bi odvukli učenike za sobom. Zato bdijte imajući na pameti da sam tri godine bez prestanka noću i danju suze lijevajući urazumljivao svakoga od vas.

I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima. Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio. Sami znate: za potrebe moje i onih koji su sa mnom zasluživale su ove ruke. U svemu vam pokazah: tako se trudeći treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer on reče: „Blaženije je davati nego primati.” (Dj 20, 25-35)

Biti povjeren Riječi i milosti Kristovoj koje imaju moć izgrađivanja – piše sv. Pavao Apostol u Djelima Apostolskim. Po sakramentu Svetog Reda se to prije svega može vidljivo iskusiti u službi služenja, naučavanja i povjerenim odgovornostima. Netko nije svećenik zbog svojih zasluga, ni radi sebe, nego je svećenik po daru Milosrđa (Boga) te služi prije svega na dobro naroda Božjega. Prema tome, želimo da nam Gospodin uvijek daruje svećenike po Svome Srcu. Zato, ako je svećenik jedno sredstvo (oruđe), milost Božja djeluje unatoč njemu samome te, isto tako, ako je taj instrument svet (to oruđe sveto) može još više dobra učiniti. Čak i sama molitva za svećenike može puno više postići negoli naše kritike.

Žrtva koju kršćani prikazuju Bogu, ustanovio je prvi put Krist kada je apostolima povjerio Svoje Tijelo i Svoju Krv. Kršćanima je dakle propisano slaviti ovu žrtvu, nakon napuštanja i svršetka židovskih žrtava. Mi činimo ono što je sam Gospodin za nas činio. (sv. Izidor)