12. srpanj: KRV KRISTOVA I POMIRENJE

Svakog dana u srpnju razmatramo Cijenu našeg spasenja i njoj se utječemo za potrebe nas i naših bližnjih.

Sva razmatranja su iz knjige: don LUIGI MARIA EPICOCO u suradnji s CPPS, Ci hai redenti con il tuo Sangue. Mese al Preziosissimo Sangue, Tau Editrice, 2019. godine.

Razmatranje

Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme – da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove. (Rim 3, 21-26)

Bog je odredio da Njegov Sin Isus posluži kao ‘sredstvo’ našega pomirenja. On je konkretnost Očeve ljubavi jer nas Bog nije ljubio samo riječima ili jednostavno obećanjima, nego nas je konkretno ljubio šaljući, u punini vremena, Svoga Sina Isusa. On je putem neuspjeha križa i snagom Svoje slabosti učinio nešto što Zakon nije mogao učiniti – da nas opravda. Opravdanje je djelo pravde, a ne neka iznimka u pravilima: zapravo, On je sâm platio ono što smo mi osobno trebali učiniti. Darovao (žrtvovao) je Samoga Sebe kao da je za to odgovoran kako bismo se mi mogli spasiti od propasti. Jedino je On tako paradoksalno gubeći pobijedio. Jasno je to rekao Svojim učenicima: Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga,
vlast imam opet uzeti ga.
(Iv 10, 18)

Neka se u nama nikada ne izbriše spomen na onu neprocjenjivu Cijenu po kojoj smo otkupljeni, kako zapravo govori Apostol: „Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!” (Iz Pisama sv. Gašpara del Bufala)