Kakva očekivanja i nade polažem u Isusa?

Razmatranje

Druga nedjelja kroz godinu

Evanđeoski odlomak za razmatranje: * Iv 1, 35-42

Veličina Ivana Krstitelja je u pokazivanju
na Jaganjca, na Isusa. Učitelj s Jordana, pro-
rok, a za mnoge sam „Mesija“, kad je došao
odgovarajući trenutak povlači se u sjenu i
pokazuje Onoga koji jest pravi Mesija, Spa-
sitelj i Pomazanik, koji je došao navijestiti
Radosnu Vijest. Veličina čovjeka, poseb-
no učitelja, onog koji govori o Bogu, sa-
stoji se u tome da vodi k Bogu, a ne k sebi.
Isus poziva svakog od nas da sudjeluje u misiji
koju mu daje Otac.
Isus želi da shvatimo i prihvatimo veli-
ki dar poziva, odabira da budemo njegovi
učenici. Poziv da idemo za njim znači ući
u dubine vlastitog srca, povjeriti se Bogu
i predati mu čitavog sebe, ono što je bilo i
ono što tek stoji pred nama. On zna što je
za nas dobro. Bog te stalno pita što tražiš u
svom nasljedovanju Isusa, u svojoj vjeri?
O odgovoru na to pitanje ovisi kvaliteta tvoje
svakodnevice i tvojih odluka.
Što očekujem od svoje vjere?
Kakva očekivanja i nade polažem u Isusa?
Koje područje mog života treba Isusov milo-
srdni pogled?

 

Izvor: Živa riječ 2018. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2017.)

NARUČITE NA:

TEL. 01 45 00 130

ili email: cpps.zagreb@post.t-com.hr

 

Možda vas zanima…

loading...